Cesaret ile ilgili sözler

Cesaret ile ilgili söylenmiş sözler.

Kahraman, çevresinde ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Cesaret, kuvvetle birleşince büsbütün artar.

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Bir memketette namus erbabı, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.

Dürüst insanlar, yolsuzluk yapanlardan daha yürekli olmalıdır.

Ateş altını, felaket cesut insanları dener.

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.

Hükümet etmek doğruluk demektir. Eğer doğru yönetirsen, doğru olmamaya kim cesaret edebilir.

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir. Korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Aklın ve cesaretin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocuğun yüreği gibi olsun.

Hiç kimse bir alışkanlığına veda etme cesaretini gösteremez.

Cesaret yoksa, zafer de olmaz.

Cesaret, korktuğunuzu sizden başka kimsenin bilmemesidir.

En cesur kimseler bile, ani şeylerden korkarlar.

Başarılı bir iş gördüğünüz yerde, bir zamanlar cesur kararlar almış biri yaşamıştır.

Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş.

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir.

Sevmek yürek ister değil, her yürek sevmek ister. Sadece sevdiğine sonuna kadar sahip çıkabilmek, cesaret ister.

Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa, tüm düşleriniz gerçek olabilir.

Kablumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerliyebiliyor.

Dünyayı değiştirenler ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlardır.

Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.

Uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka çaren yoktur.

Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver.