Cesaret ile ilgili sözler

Cesaret ile ilgili söylenmiş sözler.

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir. Korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur.

Bir memketette namus erbabı, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Kahraman, çevresinde ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Cesaret yoksa, zafer de olmaz.

Cesaret, korktuğunuzu sizden başka kimsenin bilmemesidir.

Başarılı bir iş gördüğünüz yerde, bir zamanlar cesur kararlar almış biri yaşamıştır.

Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa, tüm düşleriniz gerçek olabilir.

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir.

Kablumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerliyebiliyor.

Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş.

Cesaret, kuvvetle birleşince büsbütün artar.

Sevmek yürek ister değil, her yürek sevmek ister. Sadece sevdiğine sonuna kadar sahip çıkabilmek, cesaret ister.

Dürüst insanlar, yolsuzluk yapanlardan daha yürekli olmalıdır.

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.

Hükümet etmek doğruluk demektir. Eğer doğru yönetirsen, doğru olmamaya kim cesaret edebilir.

Hiç kimse bir alışkanlığına veda etme cesaretini gösteremez.

Ateş altını, felaket cesut insanları dener.

En cesur kimseler bile, ani şeylerden korkarlar.

Dünyayı değiştirenler ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlardır.

Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.

Uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka çaren yoktur.

Aklın ve cesaretin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocuğun yüreği gibi olsun.

Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver.

Cesaret, bütün silahlardan üstündür.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Aşk ve talih, cesur olanın arkadaşıdır.