Tehlike ile ilgili sözler

Tehlike ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez.

Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan alçaklar barındırır.

Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirlerini tanımayan insanların arasında kardeşlik yaratır.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Kör, tehlikeyi görmediği için cesur olur.

Hiç öfkelenmeyen ve öfkesini sürekli kontrol eden bir kişi çok tehlikelidir.

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak akıllıların işi değildir.

Nasıl bir devirdir ki bu; insanlar arasında olmak, hayvanlar arasında olmaktan daha tehlikeli...

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Geçmişteki tehlike insanların köle olmasıydı. Gelecekteki tehlike de insanların robot olma olasılığı.

Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.

Tüm toplumlar için en tehlikeli yaratık, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insandır.

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.