Tehlike ile ilgili sözler

Tehlike ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan alçaklar barındırır.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez.

Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak akıllıların işi değildir.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Kör, tehlikeyi görmediği için için cesur olur.

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.