Tehlike ile ilgili sözler

Tehlike ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez.

Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan alçaklar barındırır.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak akıllıların işi değildir.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.