Tehlike ile ilgili sözler

Tehlike ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan alçaklar barındırır.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez.

Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak akıllıların işi değildir.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Kör, tehlikeyi görmediği için cesur olur.

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.

Tüm toplumlar için en tehlikeli yaratık, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insandır.

Hiç öfkelenmeyen ve öfkesini sürekli kontrol eden bir kişi çok tehlikelidir.

Nasıl bir devirdir ki bu; insanlar arasında olmak, hayvanlar arasında olmaktan daha tehlikeli...

Geçmişteki tehlike insanların köle olmasıydı. Gelecekteki tehlike de insanların robot olma olasılığı.

Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirlerini tanımayan insanların arasında kardeşlik yaratır.