Cehalet ile ilgili sözler

Cehalet ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğini sananla tartışmak ahmaklıktır.

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir.

Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar.

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Cehaletin hüküm sürdüğü yerde, sevgi, düzen, ahenk ve huzurun yerini, nefret karışıklık, şiddet ve can sıkıntısı alır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Cahil insan kendine bile düşman iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Cehalet, gerçeğe ön yargıdan daha yakındır.

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Herkes cahildir, tek fark konuların farklı olmasındadır.

Karşılıklı fikirlerin açıklanması bir bilgi alışverişi, tartışma ise cehalettir.

Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır.

Akıllı bir adam, senin can düşmanın bile olsa cahil bir dosttan iyidir.

En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Kitaba para vermeye kıyamayan bir millet canına kıyar.

Bilimin dışında ancak cehalet vardır.

Gösteriş ve şatafat cahillikten kaynaklanan aşağılık kompleksini örtme çabasıdır.

Dışarıda da cahil çoktur. Bu cahillerin bir kısmı ne yazık ki okumuşların arasındadır.

Cehaletin mutluluk olduğu yerde aklı başında olmak deliliktir.

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir.

O kadar cahilsiniz ki; dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz.

Kitapları yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Bunlardan biri okumamaktır.

Cehalet, daima değişimden korkar.

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiç bir sınırı yoktur.

İnsanların birçoğu nezaket kuralı gereği ağzı doluyken konuşmazlar; fakat kafaları boşken konuşmaktan hiç çekinmezler.