Cehalet ile ilgili sözler

Cehalet ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğini sananla tartışmak ahmaklıktır.

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir.

Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar.

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Cehaletin hüküm sürdüğü yerde, sevgi, düzen, ahenk ve huzurun yerini, nefret karışıklık, şiddet ve can sıkıntısı alır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Cahil insan kendine bile düşman iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Herkes cahildir, tek fark konuların farklı olmasındadır.

Karşılıklı fikirlerin açıklanması bir bilgi alışverişi, tartışma ise cehalettir.

Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır.

En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.

Bilimin dışında ancak cehalet vardır.

Gösteriş ve şatafat cahillikten kaynaklanan aşağılık kompleksini örtme çabasıdır.

Cehaletin mutluluk olduğu yerde aklı başında olmak deliliktir.