Ahlak ile ilgili sözler

Ahlak ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Ahlak ve karakter olmadıkça, cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha gereklidir.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırzılığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

Ahlak ve namus denince sadece kadından konuşmaya başlayan herkes, ahlaksız ve namussuzdur.

Ahlak sadece ne yaptığınızla değil onu neden yaptığınızla da ilişkidir.

Birisiyle ilişkin bitince onun bütün sırlarını topla ve kalbinde bir yere gizleyip unut! Çünkü gerçek ahlak, ilişki bitince belli olur.

İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uyguladığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Ahlakı güzel olanın seveni de çok olur.

Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren erdemdir, erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.

Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncağı olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Ahlakın olmadığı yerde yasa bir işlem yapamaz.

Temel ahlak ilkeleri ortalarda yoksa boş yasalar neye yarar?

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok, daha ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil ahlak değeriyle ölçülür. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin çünkü öcünü çabuk alır.

Ahlakta çamurdan ve politikada beladan korkmayanlar devletin yöneticisi olabilir.

İnsana verilenlerin en hayırlısı, güzel ahlaktır. En fenası da, kötü kalptir.

Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.

Güzel ahlak, en hayırlı dosttur.

Namus ve ahlak, hiç umulmadık zamanda ödülünü verir.

Gerçek erdem, ahlaksızlıktan kaçınmak değil, ahlaksızlık yapmamaktır.

Asıl yetimler, anadan ve babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Ahlak hakkında bildiğim tek şey: ahlak, yaptıktan sonra kendini iyi hissettiğim, ahlaksızlık, yaptıktan sonra kendini kötü hissettiğin şeydir.

Ahlak, yapmaya hakkınız olan şeyle, yapılmasının doğru olduğu şey arasındaki farkı bilmektir.

Pek çok din vardır ama ahlak tektir.

Vatan sevgisi, ahlakın başında gelir.

Her şeyi satın alabilirsin, sadece ahlak, satın alamazsın.

İçinde bulundukları durumun şartları ne olursa olsun, yüksek ruhlu insanlar, temel ahlak ve prensiplerinden taviz vermeden iradelerinin bütün gücüyle çalışıp, başarıya erişmek ümidinden asla vazgeçmezler.

O kadar cahilsiniz ki; dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz.

Dürüstlüğün kurallara ihtiyacı yoktur. Dürüst bir insan bir şeyi kurallara uyduğu için değil, o şeyi yapmak doğru ve ahlaki olduğu için öyle davranır.

Ahlak beynin zayıflığıdır.

Ahlak duygumuz ihtiraslarımızı kontrol eder.

Aydınlanmış entelektüel ahlakın vazgeçilmez koşulu tüm inançları, hatta bilimin mutlak gerçek dediklerini de eleştiriye tabi tutmaktan geçer.

Kötülüğün, utanmazlığın her türlüsünden, gizlisinden, açığından kaçının, iyi ahlak sahibi olun.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilmez.