Devlet ile ilgili sözler

Devlet ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır.

Ülkeler istilalarla yok olmazlar; içlerinden çürüyerek yok olurlar.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Ahlakta çamurdan ve politikada beladan korkmayanlar devletin yöneticisi olabilir.

Hukukçuların birinci görevi, tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirtmektir.

Bir ülkenin gücü, kendi içinde sağladığı birliktelikten kaynaklanır.

Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

İyi bir adam, devlet yönetimini almaya değil almamaya çalışır.

Demir ya da tunçla korunan devlet çöker.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

Toprak, devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Savaş bir devletin yükselmesi uğruna bir başkasının batmasına yol açar.

Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.

Yasalar ne kadar çok olursa, devlet yönetimi o kadar yozlaşır.

Bir imparatorluk çökmeye başladı mı, onu artık hiçbir şey durduramaz.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

Gençlere "Türk Devleti, sizin bedence gürbüz, ruhça uyanık, karakterce üstün varlığınızda sarsılmak bilmez güvenini buluyor."

En dar zamanlarda bile yersiz işlere harcanacak devletin parası vardır.

Devlet millet içindir, millet devlet için değildir.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Zengini fakirleştirerek, fakiri zenginleştiremezsin.

Her ülke layık olduğu hükümete sahiptir.

Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.