Devlet ile ilgili sözler

Devlet ile ilgili söylenmiş sözler.

Toprak, devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

İyi bir adam, devlet yönetimini almaya değil almamaya çalışır.

Demir ya da tunçla korunan devlet çöker.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Hukukçuların birinci görevi, tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirtmektir.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Ahlakta çamurdan ve politikada beladan korkmayanlar devletin yöneticisi olabilir.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Devlet millet içindir, millet devlet için değildir.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

En dar zamanlarda bile yersiz işlere harcanacak devletin parası vardır.