Devlet ile ilgili sözler

Devlet ile ilgili söylenmiş sözler.

Toprak, devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

İyi bir adam, devlet yönetimini almaya değil almamaya çalışır.

Demir ya da tunçla korunan devlet çöker.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Hukukçuların birinci görevi, tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirtmektir.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Ahlakta çamurdan ve politikada beladan korkmayanlar devletin yöneticisi olabilir.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Devlet millet içindir, millet devlet için değildir.