Halk ile ilgili sözler

Halk ile ilgili söylenmiş sözler.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir.

Başkaldırmalar ve ayaklanmalar halkın depremleridir.

Gerçekten büyük olmak için halkla birlikte olmalısın, onların üzerinde değil.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

İşlerin doğru dürüst yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Zenginler aristokrasiyi ister, halk demokrasiyi, krallığı ise, sadece krallar ister.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün, halklar birbirleriyle anlaşır.

Bütün şarlatanlar, halkın sevgilisi olmak için çırpınır; Zorbalığın en kestirme yolu budur çünkü.

Hükümetin ödevi mutluluk saçmak değil, halkının mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

Bir hükümetin en temel amacı hükmetmek ya da korkuyla baskı altında tutmak, zorla itaat sağlamak değil, insanların korku duymadan özgürce yaşamasını sağlamaktır.

Halk her zaman kendisine öğretilenleri kavrar.

Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir.

Başarılı politikacı halkın düşüncelerini yüksek sesle söyleyendir.

Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez, yeni bir toplumun doğması demektir.

Medyayı kontrol eden kişi, halkın zihnini de kontrol eder.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

Sen halkın uyanmasını bekliyorsun, oysa o namussuzlar, geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Ülkeler öder suçunu budala yöneticilerin.

Bir demokrasinin doğasında, halkın, sorunları ve hataları önemli ölçüde eleştirme hakkı vardır.

Memlekette, halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz, yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil.