Halk ile ilgili sözler

Halk ile ilgili söylenmiş sözler.

İşlerin doğru dürüst yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir.

Başkaldırmalar ve ayaklanmalar halkın depremleridir.

Hükümetin ödevi mutluluk saçmak değil, halkının mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Zenginler aristokrasiyi ister, halk demokrasiyi, krallığı ise, sadece krallar ister.

Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez, yeni bir toplumun doğması demektir.

Halk her zaman kendisine öğretilenleri kavrar.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün, halklar birbirleriyle anlaşır.

Sen halkın uyanmasını bekliyorsun, oysa o namussuzlar, geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bir demokrasinin doğasında, halkın, sorunları ve hataları önemli ölçüde eleştirme hakkı vardır.

Medyayı kontrol eden kişi, halkın zihnini de kontrol eder.

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

Gerçekten büyük olmak için halkla birlikte olmalısın, onların üzerinde değil.

Bütün şarlatanlar, halkın sevgilisi olmak için çırpınır; Zorbalığın en kestirme yolu budur çünkü.

Memlekette, halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz, yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil.

Başarılı politikacı halkın düşüncelerini yüksek sesle söyleyendir.

Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Ülkeler öder suçunu budala yöneticilerin.

Bir hükümetin en temel amacı hükmetmek ya da korkuyla baskı altında tutmak, zorla itaat sağlamak değil, insanların korku duymadan özgürce yaşamasını sağlamaktır.