Halk ile ilgili sözler

Halk ile ilgili söylenmiş sözler.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Başkaldırmalar ve ayaklanmalar halkın depremleridir.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

İşlerin doğru dürüst yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Zenginler aristokrasiyi ister, halk demokrasiyi, krallığı ise, sadece krallar ister.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün, halklar birbirleriyle anlaşır.

Hükümetin ödevi mutluluk saçmak değil, halkının mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.

Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir.

Halk her zaman kendisine öğretilenleri kavrar.

Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez, yeni bir toplumun doğması demektir.

Medyayı kontrol eden kişi, halkın zihnini de kontrol eder.

Sen halkın uyanmasını bekliyorsun, oysa o namussuzlar, geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bir demokrasinin doğasında, halkın, sorunları ve hataları önemli ölçüde eleştirme hakkı vardır.