Kral ile ilgili sözler

Kral ile ilgili söylenmiş sözler.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır.

Zenginler aristokrasiyi ister, halk demokrasiyi, krallığı ise, sadece krallar ister.

Krallar da kadınlar gibi her şeyi kendilerine borçlu olduğumuzu sanırlar.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.

Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.

Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.