Demokrasi ile ilgili sözler

Demokrasi ile ilgili söylenmiş sözler.

Her ne kadar milletlerin ve demokrasilerin işbirliği yapmaları lazım ve mümkünse de, işbirliği ancak bir tek gayeye, yani barışa yönelikse mümkün ve yararlı olur.

Bir demokraside fakirlerin gücü zenginlerden daha fazladır; çünkü onlar çoğunluktur ve çoğunluğun iradesi en yüce iradedir.

Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi laik toplumda meydana gelir.

Demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları verir, bu amaca da sadece barışçı yollardan ulaşılır.

Demokrasi türlü renklere boyanmış bir kaftan gibidir.

Bir toplumda demokrasiden bahsedebilmek için herhangi bir kişiye yapılan haksızlığı toplum kendine yapılmış kabul etmelidir.

Zenginler aristokrasiyi ister, halk demokrasiyi, krallığı ise, sadece krallar ister.

Türkiye'nin çağdaş laik, demokratik bir hukuk devleti olabilmesi için örgütlü bir sivil toplumun varlığı şart. Yoksa ülke, cemaat ve tarikatlara teslim edilecek neredeyse!

Demokrasinin başarısı, seçmenlerin seçimlerini akıllarını kullanarak yapmasına bağlıdır. Bu nedenle demokrasinin asıl koruyucusu eğitimdir.

Atatürkçülük, uygar bir düzeyde, Yirminci Yüzyıl şartları içinde kurulacak, demokratik bir sisteme ulaşmayı amaçlamış bir akımdır.

Kadınlara kendi yaşamlarının sorumluluğunu alma fırsatı verilmedikçe gerçek bir demokrasiden söz edilemez.

Bir demokrasinin doğasında, halkın, sorunları ve hataları önemli ölçüde eleştirme hakkı vardır.

Demokrasi, zırhlı araçla ihraç edilemez.

Bu ülkede demokrasiye sahip olabiliriz ya da büyük zenginlikleri az kişinin ellerinde toplayabiliriz, ama her ikisini birden yapamayız.