Laiklik ile ilgili sözler

Laiklik ile ilgili söylenmiş sözler.

Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi laik toplumda meydana gelir.

Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle birbirine karıştırmamaya özellikle çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

Kemalist "Laiklik" dine saygılı, ama dinin siyasete karıştırılmasına karşıdır. Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkartmaya çalışan fesatçılara, fırsat vermeyiniz.

Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik, insan olmaktır.