Laiklik ile ilgili sözler

Laiklik ile ilgili söylenmiş sözler.

Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle birbirine karıştırmamaya özellikle çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkartmaya çalışan fesatçılara, fırsat vermeyiniz.

Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik, insan olmaktır.

Kemalist "Laiklik" dine saygılı, ama dinin siyasete karıştırılmasına karşıdır.

Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi laik toplumda meydana gelir.

Türkiye'nin çağdaş laik, demokratik bir hukuk devleti olabilmesi için örgütlü bir sivil toplumun varlığı şart. Yoksa ülke, cemaat ve tarikatlara teslim edilecek neredeyse!