İyilik ile ilgili sözler

İyilik ile ilgili söylenmiş sözler.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

İyilik ağacı diken, iyilik meyvelerini toplar.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Benim üç güzel dostum var: Biri evde kalır, Biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir. Yolda kalan dostlarımdır. Benimle gelen iyiliklerimdir.

Zengin, malı çok olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Terazide güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Ölmüşlerinizi yalnız hayır ile anınız, iyi olmayan hallerinden bahsetmeyiniz.

Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsin.

Her iyilik, bir sadakadır.

Kadınlara iyilik yapan onurlu bir insan olduğu gibi, kötülük yapan da en kötü insandır.

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri de mermere yaz.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Cüzdan boşalırken yürek dolar.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İyiliklerin en güzeli sadakadır.

İyilik ediniz, karşısında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Ne adaletsiz bir dünya, kimi günahları ile yükseliyor, kimi iyilikleri ile kaybediyor.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Kendi iyiliğimizi istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini istediğimizde ortada fenalık kalmaz.

Mutluluk; çalışmakla, iyilik düşünmekle ve iyilik yapmakla mümkündür.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

İyiye yormak iyilik getirir, sen istedikten sonra karga da uğur getirir.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle de yapmak gerekir.

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

Bitkinin güzelliği tohumunun iyiliğindendir.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

Kalbindeki sevgiyi daima koru. Onsuz bir yaşam, çiçekler öldüğü, renklerin giderek yok olduğu güneşsiz bir bahçe gibidir.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

İyiliğin şartı beştir: tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalıdır.

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.

İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

Bir kişinin güzel gülebilmesi onun iyi bir insan olduğunu gösterir.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

Hiç kimse aldıklarıyla onur kazanmaz, verdikleriyle onur kazanır.

Savunmasız varlıklara iyi davranırsanız, düşlerinizin gerçekleşmesi için dilek ağacına gerek yoktur.

İyilerin ünle, başarıyla, zenginlikle uğraşacak zamanları yoktur.

Her türlü kötülüğü yapmaya gücü varken bir şey yapmamak, işte budur iyilik.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

İncitmeyin beni giydiğim fistanlar bile çiçekli, bedenimin ne önemi var ki; benim hazinelerim yüreğimde gizli.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

Sürekli başkalarının kötülüğünden söz ederek kendini iyi kılamazsın.

Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap.

İyi insanlar değişmezler; sadece gerçeklerin farkına varırlar.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hep bedava biliyor musunuz?

Hiçbir iyilik, ne kadar küçük olursa olsun, boşa gitmiş sayılmaz.

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

İyiler asla düşmansız olmazlar.

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.

Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı.

Dostlarının iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa.

İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Aşk tek bir şeyin peşindedir: Sevilen kişinin iyiliği, öteki her şey ikincildir. Aşkın kendisi ödüldür.

İyi eş bulan, iyilik bulur, Tanrı'nın rızasını alır.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

O kadar iyi olun ki, sizi görmezden gelemesinler.

İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız, etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir.

Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak, diğeri iyilik yapmaktır.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak diğeri iyilik yapmaktır.

Sevgi ve iyilik, hem alanı hem vereni mutlu eder.

Gerçek iyilik karşılık beklemez.

Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.