İyilik ile ilgili sözler

İyilik ile ilgili söylenmiş sözler.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Benim üç güzel dostum var: Biri evde kalır, Biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir. Yolda kalan dostlarımdır. Benimle gelen iyiliklerimdir.

Zengin, malı çok olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Her iyilik, bir sadakadır.

Terazide güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Ölmüşlerinizi yalnız hayır ile anınız, iyi olmayan hallerinden bahsetmeyiniz.

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri de mermere yaz.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Cüzdan boşalırken yürek dolar.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

İyiliklerin en güzeli sadakadır.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Ne adaletsiz bir dünya, kimi günahları ile yükseliyor, kimi iyilikleri ile kaybediyor.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

İyiye yormak iyilik getirir, sen istedikten sonra karga da uğur getirir.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle de yapmak gerekir.

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

Bitkinin güzelliği tohumunun iyiliğindendir.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

Kalbindeki sevgiyi daima koru. Onsuz bir yaşam, çiçekler öldüğü, renklerin giderek yok olduğu güneşsiz bir bahçe gibidir.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Bir kişinin güzel gülebilmesi onun iyi bir insan olduğunu gösterir.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

Hiç kimse aldıklarıyla onur kazanmaz, verdikleriyle onur kazanır.

Savunmasız varlıklara iyi davranırsanız, düşlerinizin gerçekleşmesi için dilek ağacına gerek yoktur.

İyilerin ünle, başarıyla, zenginlikle uğraşacak zamanları yoktur.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

İncitmeyin beni giydiğim fistanlar bile çiçekli, bedenimin ne önemi var ki; benim hazinelerim yüreğimde gizli.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap.

İyi insanlar değişmezler; sadece gerçeklerin farkına varırlar.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hep bedava biliyor musunuz?

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

İyiler asla düşmansız olmazlar.

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Dostlarını iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa

İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

İyi eş bulan, iyilik bulur, Tanrı'nın rızasını alır.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

O kadar iyi olun ki, sizi görmezden gelemesinler.

İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız, etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir.

Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.