İyilik ile ilgili sözler

İyilik ile ilgili söylenmiş sözler.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Ölmüşlerinizi yalnız hayır ile anınız, iyi olmayan hallerinden bahsetmeyiniz.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Terazide güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.

İyilerin ünle, başarıyla, zenginlikle uğraşacak zamanları yoktur.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

İyiliklerin en güzeli sadakadır.

Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Ne adaletsiz bir dünya, kimi günahları ile yükseliyor, kimi iyilikleri ile kaybediyor.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

İncitmeyin beni giydiğim fistanlar bile çiçekli, bedenimin ne önemi var ki; benim hazinelerim yüreğimde gizli.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Kalbindeki sevgiyi daima koru. Onsuz bir yaşam, çiçekler öldüğü, renklerin giderek yok olduğu güneşsiz bir bahçe gibidir.

Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri de mermere yaz.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle de yapmak gerekir.

İyiler asla düşmansız olmazlar.

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

Zengin, malı çok olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

Dostlarının iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa.

İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Bitkinin güzelliği tohumunun iyiliğindendir.

İyiye yormak iyilik getirir, sen istedikten sonra karga da uğur getirir.

Benim üç güzel dostum var: Biri evde kalır, Biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir. Yolda kalan dostlarımdır. Benimle gelen iyiliklerimdir.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

Cüzdan boşalırken yürek dolar.

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

O kadar iyi olun ki, sizi görmezden gelemesinler.

İyi insanlar değişmezler; sadece gerçeklerin farkına varırlar.

Savunmasız varlıklara iyi davranırsanız, düşlerinizin gerçekleşmesi için dilek ağacına gerek yoktur.

Hiç kimse aldıklarıyla onur kazanmaz, verdikleriyle onur kazanır.

İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız, etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.

Her iyilik, bir sadakadır.

Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.

Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hep bedava biliyor musunuz?

Bir kişinin güzel gülebilmesi onun iyi bir insan olduğunu gösterir.

İyi eş bulan, iyilik bulur, Tanrı'nın rızasını alır.

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak, diğeri iyilik yapmaktır.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir.

Sevgi ve iyilik, hem alanı hem vereni mutlu eder.

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.

Aşk tek bir şeyin peşindedir: Sevilen kişinin iyiliği, öteki her şey ikincildir. Aşkın kendisi ödüldür.

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı.

Gerçek iyilik karşılık beklemez.

Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak diğeri iyilik yapmaktır.

İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

Kendi iyiliğimizi istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini istediğimizde ortada fenalık kalmaz.

Kadınlara iyilik yapan onurlu bir insan olduğu gibi, kötülük yapan da en kötü insandır.

Her türlü kötülüğü yapmaya gücü varken bir şey yapmamak, işte budur iyilik.

Sürekli başkalarının kötülüğünden söz ederek kendini iyi kılamazsın.

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.

İyiliğin şartı beştir: tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalıdır.