Çocuk Yetiştirmek ile ilgili sözler

Çocuk Yetiştirmek ile ilgili söylenmiş sözler.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Bir çocuğu eğitmek için yapmanız gereken, ona okumayı öğretmek ve sonra rahat bırakmaktır. Bundan ötesi beyin yıkamaktır.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Çocuklarınızın göz yaşını koruyun ki, mezarınızın üstünde akıtacak gözyaşı kalsın.

Çocuk oyunla güler, haykırır, sıçrar, eğlenir ve alışkanlıklar kazanır. Oyun sağlık ve mutluluğun düzenidir. Oyundan mahrum olan çocuk sudan mahrum olmuş çiçek gibi sararıp solar.

Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.

Kıyaslama sevgisizliktir; kıyaslanan çocuğun ruhu zehirlenir.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

Kucaklanan ve öpülen çocuk, kendisine hiçbir şey söylenmese dahi, sevildiğini, değer verildiğini bilmekte ve hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı gelişmektedir.

Dinlemek, çocuğunuza kendini değerli hissetmesini sağlayacak en önemli yöntemlerden biridir. O yüzden; çocuğunuza kulak verin, yüz değil!

Çocuklarımıza, sigara ve alkole karşı olan direncimizle örnek olmalıyız.

Bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde ol; çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı.

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

Çocuğa mümkün olduğu kadar az şey söylemeli fakat çok şey keşfettirilmelidir.