Öğüt ile ilgili sözler

Öğüt ile ilgili söylenmiş sözler.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.