Öğüt ile ilgili sözler

Öğüt ile ilgili söylenmiş sözler.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Zorluk içinde bulunan hiç kimseden öğüt alma.