Öğüt ile ilgili sözler

Öğüt ile ilgili söylenmiş sözler.

Akıllı insanların öğüde ihtiyacı yoktur, aptallar da ondan faydalanamazlar.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Öğüt, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde, genellikle çok ucuza satılır.

Bir kişinin öğüdüne itaat etmek de bir yasadır.

Zorluk içinde bulunan hiç kimseden öğüt alma.