Publilius Syrus Sözleri

Publilius Syrus'un söylemiş olduğu sözler.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Değiştirilmeyen karar kötü bir karardır.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez.

AIIah, doIu eIIere değiI, temiz eIIere bakar.

Emin olduğunda bile etrafını kollayan tehlikeye düşmez.

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder.

Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur.

İyi insan incitilirse daha çok öfkelenir.

Cahil birine karşı aşırı içtenlik aptallıktır.

Tutumluluk iyi şöhreti sefilleştirir.

Kötülük etmek isteyen, bahanesini daima bulur.

Aşk yarasını onu açan iyileştirir.

Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.

Bazı ilaçlar, hastalıklardan bile kötüdürler.

Hürriyet kalkınca kimse özgür söz söylemeye cesaret edemez.

İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.

Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla

Acele kararları pişmanlık izler.

Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin de zamanını bilmez.

Kimseyi hemen suçlamamalı, kimseyi hemen övmemelisin.

Kaçtığını sandığın, karşına sık sık çıkar.

Çabucak hüküm veren pişmanlık yolunda koşar.

Dostunun kusurlarına göz yumarsan, onları kendine mal edersin.

Akıllı adam başkasının kusuru görerek kendininkini düzeltir.