Kusur ile ilgili sözler

Kusur ile ilgili söylenmiş sözler.

Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Kusuru kendisine söylenmeyen insan, ayıbını hüner sanır.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

Hayattaki en güzel şey; tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen, sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır.

Başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara, kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz.

Kendi kusurunuzun hamalıyken, başkalarının kusurunu kınamayın

Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim oysa.

Başkalarının yaptığı işlerdeki hatalar, kendi işlerimizde yaptıklarımızdan daha kolay fark edilir.

Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir.

Dostunun kusurlarına göz yumarsan, onları kendine mal edersin.

Akıllı adam başkasının kusuru görerek kendininkini düzeltir.