Sofokles Sözleri

Sofokles'in söylemiş olduğu sözler.

En felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.

Azla yetinmek bütün bilgeliklerin hocasızdır ve bizim için en güzel düşünceleri yaratır.

Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Emek olmadan hiç bir şey yetişmez.

Kendine yardım etmeyene, Tanrı'da yardım etmez.

Bizi yaşamın derdinden kurtaran sevgidir.