Sofokles'in uğur ile ilgili sözleri

Sofokles'in uğur ile ilgili söylediği sözler

En felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.