Platon Sözleri

Platon'un söylemiş olduğu sözler.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Ne olursan ol; ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

İşlerin doğru dürüst yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Müzik ve ritim, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığımız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük işler gelemeyenlerdir.

Söz davranışın yakın akrabasıdır.

Karanlıktan korkan bir çocuğu affedebiliriz. Hayattaki asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Kimseyi, başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama.

Tanıştığınız herkes, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir savaş veriyor. Nazik olun. Daima.