Toplum ile ilgili sözler

Toplum ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi laik toplumda meydana gelir.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Okuma alışkanlığımızı arttırmalıyız. O zaman daha medeni bir topluluk teşkil edeceğiz. Çocuklarımıza kaliteli kitaplar seçmesini öğretmeliyiz.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncağı olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Depremi önleyemeyiz, ama karakter sahibi liyakata önem veren vatandaşlar yetiştirerek depreme dayanıklı binalar yapan toplum olabiliriz.

Kadınları geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.

Bir toplumda demokrasiden bahsedebilmek için herhangi bir kişiye yapılan haksızlığı toplum kendine yapılmış kabul etmelidir.

Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez, yeni bir toplumun doğması demektir.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir.

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.

Uyumak güzel de kitle halinde uyuyunca sıkıntı büyük oluyor.

Körler memleketinde görmek suç sayılır.

Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Tüm toplumlar için en tehlikeli yaratık, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insandır.

Bireylerinin çoğu fakir ve sefalet içinde olan bir toplum hiç kuşku yok ki gelişemez ve mutlu olamaz.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.

İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.

Soygunculuk bir yaşam biçimi haline gelirse, insanlar soygunculuğu onaylayan ve yücelten yeni bir adalet sistemi yaratır.

Eğer toplum "Neden ağaçları kestiniz?" diye hesap sormaya başlarsa bir şeyler değişecek.