Toplum ile ilgili sözler

Toplum ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün mana ve şekliyle olgun bir topluluk haline getirmektir. İnkılabımızın esas gayesi budur.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Kadınları geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi laik toplumda meydana gelir.

Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncağı olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Körler memleketinde görmek suç sayılır.

Kendi iyiliğimizi istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini istediğimizde ortada fenalık kalmaz.

Okuma alışkanlığımızı arttırmalıyız. O zaman daha medeni bir topluluk teşkil edeceğiz. Çocuklarımıza kaliteli kitaplar seçmesini öğretmeliyiz.

Bir toplumun nasıl bir toplum olduğu, en korunmasız üyelerine olan davranışlarıyla belirlenir.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Bir toplumda demokrasiden bahsedebilmek için herhangi bir kişiye yapılan haksızlığı toplum kendine yapılmış kabul etmelidir.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder.

Eğer toplum "Neden ağaçları kestiniz?" diye hesap sormaya başlarsa bir şeyler değişecek.

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar çöker.

İyi bir adalet mekanizması kurmayan toplumun mutlu olması olanaksızdır.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Depremi önleyemeyiz, ama karakter sahibi liyakata önem veren vatandaşlar yetiştirerek depreme dayanıklı binalar yapan toplum olabiliriz.

Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez, yeni bir toplumun doğması demektir.

Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir.

Bireylerinin çoğu fakir ve sefalet içinde olan bir toplum hiç kuşku yok ki gelişemez ve mutlu olamaz.

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.

Tüm toplumlar için en tehlikeli yaratık, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insandır.

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.

Uyumak güzel de kitle halinde uyuyunca sıkıntı büyük oluyor.

Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.

Soygunculuk bir yaşam biçimi haline gelirse, insanlar soygunculuğu onaylayan ve yücelten yeni bir adalet sistemi yaratır.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.

İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.