Gelişmek ile ilgili sözler

Gelişmek ile ilgili söylenmiş sözler.

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha fazla ayak patırtısı eder.

Yaşam kendinizi bulmakla ilgili değil, kendinizi yaratmakla ilgili bir süreçtir.

Dünya bütün gelişmesini, mevcut durum karşısında kendilerini huzur içinde hissetmeyen insanlara borçludur.

Bireylerinin çoğu fakir ve sefalet içinde olan bir toplum hiç kuşku yok ki gelişemez ve mutlu olamaz.

İnsanların peşinden koşma. Kendin ol, kendi işinle meşgul ol ve kendini geliştir. Doğru insanlar, hayatında gerçekten olması gereken insanlar sana gelecekler. Ve hayatında kalacaklar.

Her gün yapabileceğinizi düşündüğünüzden biraz daha fazlasını yapın.

Beyni geliştirmenin tek yolu hiçbir fikre saplanmamak tüm düşüncelere açık olmaktır.