Dünya ile ilgili sözler

Dünya ile ilgili söylenmiş sözler.

Dünyada ve dünya ulusları arasında sükun ve iyi geçim olmazsa, bir ulus, kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan yoksundur.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır.

Dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Dünya, bir leştir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dolaşmaya dayanıklı olmalıdır.

Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.

Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır.

Gerçekte dünya bir hapishanedir.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Dünya hakkında hükmü tarih verir.

Eğer dünyayı Tanrı yarattıysa, en büyük endişesi bizim onu anlayabilmemiz değildi şüphesiz.

Dünyayı üç büyük güç yönetir: Aptallık, korku ve açgözlülük.

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarabilseydik, tüm evrenin sırrını öğrenmiş olurduk.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Eğer herkes sevgiden konuşmak yerine, sevgi vermeye başlarsa, bu dünya cennet olabilir.

Eğer dünyada barış ve huzur istiyorsanız, onu ilk kendi kalbinizde yaratmalısınız.

Dünyada bir suç vardır: Korkaklık.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün, halklar birbirleriyle anlaşır.

Dünya, doğanın bağrında fark edilmez derecede ufacık bir noktadır.

Zeka; dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir maniveladır.

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur, hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Sadece sen bu dünyanın daha parlak olmasını sağlayabilirsin.

Bu dünyada her şey değişmek, yeniden doğmak zorundadır.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

Dünyayla kavganızda, dünyayı destekleyin.

Dünyanın anlamının farkına varmadan dünyada yaşamak, kitaplara dokunmadan büyük bir kütüphanede dolaşmaya benzer.

Dünya onu güzelleştirenlerindir.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

Sanki dünya, ölünün başucunda açık kalmış bir radyo.

Burası dünya! Ne çok kıymetlendirdik... Oysa bir tarla idi; ekip biçip gidecektik.

Dünya topraktan ibaret; bugün üstünde yatıyoruz, yarın altında.

Dünya bütün gelişmesini, mevcut durum karşısında kendilerini huzur içinde hissetmeyen insanlara borçludur.

Dünya inanca dayanır.

Ağaçlar akciğerlerimiz, nehirler damarlarımız, hava nefesimiz ve dünya vücudumuz.

Tanrı evreni yaratırken ileri düzeyde matematik kullanmıştır.

Bu dünyanın gerçek mantığı olasılıkların hesabıdır.

Aşkın gücü, güce aşık olmanın önüne geçtiği zaman, dünya barışı öğrenecektir.

Açıklamak, değiştirmek için dünyayı; birlik, umut, kavga gerek insanlara.

Eğer dünya hakkında birazcık birşey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretten arınmamız gerekir.

Gerçek anlamda altüst edilmiş bir dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır.