Dünya ile ilgili sözler

Dünya ile ilgili söylenmiş sözler.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır.

Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır.

Zeka; dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir maniveladır.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.

Eğer dünyayı Tanrı yarattıysa, en büyük endişesi bizim onu anlayabilmemiz değildi şüphesiz.