Dünya ile ilgili sözler

Dünya ile ilgili söylenmiş sözler.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır.

Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır.

Zeka; dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir maniveladır.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.

Eğer dünyayı Tanrı yarattıysa, en büyük endişesi bizim onu anlayabilmemiz değildi şüphesiz.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarabilseydik, tüm evrenin sırrını öğrenmiş olurduk.

Sanki dünya, ölünün başucunda açık kalmış bir radyo.

Dünya bütün gelişmesini, mevcut durum karşısında kendilerini huzur içinde hissetmeyen insanlara borçludur.

Dünya, bir leştir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dolaşmaya dayanıklı olmalıdır.

Gerçekte dünya bir hapishanedir.

Dünya, doğanın bağrında fark edilmez derecede ufacık bir noktadır.

Dünyayı üç büyük güç yönetir: Aptallık, korku ve açgözlülük.

Dünyanın anlamının farkına varmadan dünyada yaşamak, kitaplara dokunmadan büyük bir kütüphanede dolaşmaya benzer.

Dünya onu güzelleştirenlerindir.

Dünya inanca dayanır.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Dünya hakkında hükmü tarih verir.

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur, hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.

Dünyayla kavganızda, dünyayı destekleyin.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün, halklar birbirleriyle anlaşır.

Eğer herkes sevgiden konuşmak yerine, sevgi vermeye başlarsa, bu dünya cennet olabilir.

Dünya topraktan ibaret; bugün üstünde yatıyoruz, yarın altında.

Dünyada bir suç vardır: Korkaklık.

Burası dünya! Ne çok kıymetlendirdik... Oysa bir tarla idi; ekip biçip gidecektik.

Bu dünyada her şey değişmek, yeniden doğmak zorundadır.

Tanrı evreni yaratırken ileri düzeyde matematik kullanmıştır.

Sadece sen bu dünyanın daha parlak olmasını sağlayabilirsin.

Eğer dünyada barış ve huzur istiyorsanız, onu ilk kendi kalbinizde yaratmalısınız.