Budalalık ile ilgili sözler

Budalalık ile ilgili söylenmiş sözler.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Gerektiği yerde açıklamayan, gerekmediğinde açıklayan kişiye budala derler.