Mutluluk ile ilgili sözler

Mutluluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.

Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.

Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

Tabiattan ayrılma, mutluluktan ayrılmadır.

Nasıl ki en güzel bir aşkın, dakikalara bölündüğünde sayısız anlaşmazlıklardan oluştuğu görülürse, mutluluğun da en son unsurlarına ayrıldığında, acı ve uğraşılardan oluştuğu görülür.

Mutlu olduğunuzda, size bu mutluluğu veren erdemleri sonradan kabetmeyiniz.

İnsanın beklemekte olduğu mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan daha güzeldir.

Düşünen insan çoğu kez mutlu olamaz.

Mutluluk, yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır.

Saadet bir tekerlek gibi döner, kimini yukarı çıkarır, kimini aşağıya düşürür.

Hırs ile mutluluk birbirlerini hiç görmezler.

Mutlu olmanın iki yolu vardır, ya isteklerimizi azaltmak ya da imkanları çoğaltmak.

Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.

Hayattaki en büyük mutluluk olduğun gibi sevilmek, daha doğrusu sana rağmen sevilmektir.

Erdemsiz mutluluk olmaz.

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır.

Mutluluk anlarını kaçırmamak gerekir

Mesut bir ömür sürmak isterseniz, elinizden gelen yardımı insanlara yapın.

Mutluluk, varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk şeklidir.

Felaketten mutluluk doğar, çünkü felaket mutluluğun içinde gizlidir.

İyi bir hükümet yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker.

İyi bir hükümet yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker.

İnsan, daha iyisini, daha üstününü daha büyük ve mükemmelini aradığı sürece mutluluğa yaklaşır.

Gücün ve mutluluğun temeli, sağlıktır.

Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneğidir.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Senden daha talihsiz olana mutluluğundan söz etme.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Kendine gülebilen insan gülebilecek pek çok şey bulabilir.

Mutluluğa giden tek bir yol vardır; o da hakkında hiçbir şey yapamayacağınız olaylar için endişelenmemek.

Tanrı herkesi mutluluğu anlayabilecek şekilde yarattı.

İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.

İki çeşit huzurlu insan vardır; mutlu ve mutsuzlukla barış yapmış.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

Zenginliği üretmeden tüketemeyeceğimiz gibi mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.

Mutluluğu üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.

Mutlu muyum, değil miyim diye düşünecek vakit bulanlar, asla mutlu olamazlar.

Eğer mutluluğu ve özgürlüğü çok istiyorsan senin dışında bir yerde olmadığını görmüyor musun?

Evlenme, davaya benzer; mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır.

Hafif zevklere hafif acılar yapışır; uçsuz bucaksız mutluluklara da görülmemiş ıstıraplar.

Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur.

Mutlu yaşamak istiyorsam, elimden gelen her iyiliği yapmayı, her nezaketi göstermeyi ihmal etmemeliyim. Çünkü bu hayat yolundan bir daha geçmeyeceğim.

Gerçek mutluluk, kendinle uğraşmakla değil, kendini hayattaki amacına adamakla elde edilir.

Mutluluk yaşanmaz, anımsanır.

Geç gelen mutluluk, acı ve gücendirici bir şeydir.

İnsan dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

Mutsuzluğun son basamağı, mutluluğun ilk basamağı demektir.

Kuşkular, mutluluğu bize haram etmeye yeter.

Sevmekten sonra en büyük mutluluk sevgisini itiraf etmektir.

Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir.

Yalana borçlu olduğumuz mutluluk, gerçek mutluluk değildir.

Mutlu edemeyeceksen, meşgul de etmeyeceksin.

Eğer yaptıklarımız inandıklarımızdan farklıysa mutlu olmamız olanaksızdır.

İnsanlar için mutluluk umudu, ancak doğrulukta vardır.

Mutluluk, belki kördür ama görünmez değildir.

Büyük servet sahibi olan kişi, yalnız günlük gereksinmesine yetecek mala sahip olandan daha çok mutluluğa yakın değildir.

Zevke esir olan değil, hakim olan mesuttur.

Gerçek mutluluk, yavaş yavaş, azar azar gelir.

Mutluluk kimsenin bilmediği fakat herkesin arzuladığı, erişilmesi güç bir hayal gibidir.

Gerçek mutluluğun çekinden bir doğası vardır; debdebeye, gürültüye düşmandır.

Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Bir noktaya kadar mutlu olabilmek için, o noktaya kadar acı çekmiş olmak gerekir.

Saadet peşinden koşma, o senin kendindedir.

Mutluluk insanın kendiyle uyum içerisinde olmasından ibarettir.

Mutlu insanlar, herşeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.

Gerçek mutluluk insanın aldıklarında değil, verdiklerinde gizlidir.

Herkes mutlu oluşunu kendinden bilir. Kendi hatamızla işler bozuldu mu bütün suç, bütün günah kör talihindir.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

Mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.

Alışkanlık cennetin yerine geçer, mutluluğun yerini alır.

Hoş geçen günlerimize "felekten çalınmış bir gün" deriz. Fakat felek, çalınmış her günün bedelini ve intikamını bizden çaresiz ve bezmiş olduğumuz dakikalarda alır.

Her mutluluk ıstırapla satın alınır.

İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bilmek gerçek mutluluktur.

Mutluluğu ifade edecek kelime yoktur.

Vicdanın rahatsa mutlu olmak için her şeyin var demektir.

Mutluluk, herkes gibi yaşarken kimse gibi olmamaktır.

İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar.

Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.

Acı çekmemiş bir ruh mutluluktan ne anlar.