Anlamak ile ilgili sözler

Anlamak ile ilgili söylenmiş sözler.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Gençliği anlamadığınız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir.

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur.

Kulak, yüreğe giden bir caddedir.

Gençliğinde müzik öğrenen, felsefeyi daha iyi anlar.

Güzel söz söyleme sanatı olduğu gibi, güzel anlama ve dinleme sanatı da vardır.

İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz.

Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.

Karıncayı bile incitmem deme! Bile'den incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan.

İnsan, torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar.

İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar.

Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamamıza yol açar.

Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir.

Çoğu insan kendine anlatılanları anlamak değil cevaplamak niyeti ile dinler.