Amaç ile ilgili sözler

Amaç ile ilgili söylenmiş sözler.

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamamaktır.