Amaç ile ilgili sözler

Amaç ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamamaktır.

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

Gerçek mutluluk, kendinle uğraşmakla değil, kendini hayattaki amacına adamakla elde edilir.

Yaşamın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir.

Bütün amaçlarına ulaştığını söyleyen kişi, amaçlarını yeterli düzeyde seçmemiş demektir.

Neden bizim için neyin önemli olduğunu bulmaya zaman harcayıp sonrasında peşinden gitmiyoruz?