Amaç ile ilgili sözler

Amaç ile ilgili söylenmiş sözler.

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamamaktır.

Yaşamın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir.

Gerçek mutluluk, kendinle uğraşmakla değil, kendini hayattaki amacına adamakla elde edilir.

Bütün amaçlarına ulaştığını söyleyen kişi, amaçlarını yeterli düzeyde seçmemiş demektir.

Neden bizim için neyin önemli olduğunu bulmaya zaman harcayıp sonrasında peşinden gitmiyoruz?

Bazı amaçlar o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır.