Tembellik ile ilgili sözler

Tembellik ile ilgili söylenmiş sözler.

Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Aksine, Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumlarını emrediyor.

Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir.

Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir.

Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır.

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar.

Aptalların tatili tembelliktir, bitmez.

Hayatta meydana gelen gölgelerden çoğu, kendi güneşimizi kendimizin kapamamızdan ileri gelir.

Tembellik özgür kişiyi tutsak eder.

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.