İtalyan Atasözleri

İtalyan atasözleri

Toprağın iki metre altında herkes eşittir.

Hediye kabul eden hürriyetini kaybeder.

Gerçeği söyleyen yalancıya inanılmaz.

Yalancılar yemin etmeğe herkesten çok eğilimlidirler.

Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir.

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.

Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür.

Kimin sabrı varsa dünya onundur.

Duymak istemeyen kadar sağır yoktur

Seyrek gelen hoş gelir.

Aşk kadını akıllandırır, erkeğin aklını başından alır.

Çanın kötüsü olmaz, yeter ki tokmağı iyi vursun.

Köyünden çıkmayan insan hapisteki mahpus gibidir.

Elmanın güzeli bazen ekşidir.

Talih, hiç olmazsa bir defa herkesin kapısını çalar.

Yutulacak hap acı olmasaydı bunu yaldızlamaya hacet kalmazdı.

Her değişikliği başka bir değişiklik izler.

Kirli çamaşırını evinde yıka.

Sabırlı insan bir iğne ile kuyu kazar.

Sık sık yeri değiştirilen ağaç meyve vermez.

Sağ elin becerikli, sol elin tutumlu olsun.

Altın, her şeyi satın alamaz.

Çocuklarla deliler, ateşle oynamamalı.

En koruyucu zırh, menzil dışında kalmaktır.

Yüz yıl koyun gibi yaşayacağına bir gün aslan gibi yaşa.

Kart tavuğun çorbası tatlı olur.

Güvercinden korkan tohum atamaz.

Eğer gençler bilseydi ve ihtiyarlar yapabilseydi, yapılmayacak bir şey kalmazdı.

Sadece gerçek arkadaşlarınız, yüzünüz kirliyse bunu size söyler.

İnsanı ihtiyatlı olmaya sevkeden düşmanlarıdır.

Göğü yıldız, kadını perçem güzelleştirir.

Anlatılan sırlar, sır değildir.

Başkalarının akılsızlığından, akıl öğrenilir.

Bir kez beklesen, on kez de beklesen, kesinlikle kadın daha sonra gelir.