Hürriyet ile ilgili İtalyan atasözleri

Hürriyet ile ilgili İtalyan atasözleri.

Hediye kabul eden hürriyetini kaybeder.