Kötülük ile ilgili sözler

Kötülük ile ilgili söylenmiş sözler.

Kötülük etme, kötü düşersin. Kuyu kazma kendin düşersin.

Kurdun derdi, kuzuyu mideye indirmek. Kuzu ise kurda aşık.

Biri sana kötülük ederse unut; ama sen birine kötülük edersen unutma.

Allah, insanlara acımayanlara, merhamet etmez.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

Bilin ki, ümmetinin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Kadınlara ihanet ve saygısızlık edenler ancak kötü adamlardır.

Kadınlara iyilik yapan onurlu bir insan olduğu gibi, kötülük yapan da en kötü insandır.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Öyle insanlar vardır ki, ancak başkalarını üzdükleri zaman sevinirler.

Kötülük etmek isteyen, bahanesini daima bulur.

Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen, kendine kötülüğü çağırmış olur.

Her şey düşünce biçimine bağlıdır. Düşünce her şeyin kaynağı, yön vercisi ve yaratıcısıdır. Eğer bir kimse kötü düşüncelerle konuşur ve davranırsa, acı onu, tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir koşum hayvanı izlemesi gibi takip eder.

Kuvvetin en kötüye kullanış şekli, muhakkak ki kişinin, karşısındakine zorla evet dedirtmesidir.

Her türlü kötülüğün temeli parasızlıktır.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle başlarlar.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bilen insan kötülük yapmaz.

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

Ölüm fikrini her zaman aklında bulundur. O zaman asla kötü bir şey yapmaz, niyet dahi etmezsin.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Elinden geldiği kadar bir gönlü perişan etmemeye çalış. Çünkü bir ah cihanı altüst eder.

Kötüler kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma.

Dünyada her kötülük, genellikle bilgisizlikten gelir.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

İnsan kime zarar vermişse, ondan nefret eder.

Garip değil mi? İnsan kötü bir şey yapacağını hissettiği zaman, mutlaka vicdanını susturacak sebep bulur.

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur.

Her türlü kötülüğü yapmaya gücü varken bir şey yapmamak, işte budur iyilik.

Yükselmenin en alçakcası, zayıf ve acizlerin sırtına basarak yükselmektir.

Sürekli başkalarının kötülüğünden söz ederek kendini iyi kılamazsın.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de.

Hükümetlerin en az kötü olanı; kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır.

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Kirli ruhlar çevreyi kirletir.

İktidarların en kötüsü, suçsuzu korkutandır.

Kim ki kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti, başına bela olur.

Kendisi kötü olan kişi iyi söz söyleyebilir mi?

Kötülerin yüreklerinin değeri azdır.

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasalardı, yasalar hiç kimseyi dilediğini yapmaktan alıkoymazdı.

Kıskanç kişi düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder.

Deha ile kötülük bir araya gelmez.

Zenginler, canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına sokmuşlar.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Hiç kimse asla birdenbire çok kötü olamaz.

Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun.

Kötüye yoldaş olma!

Kötü istek, sahibine kötülük getirir.

Kötü olan kişi aynı zamanda kötülük tarafından cezalandırılmış kişidir.

Zorbaya imrenme, onun yollarından hiçbirini de seçme.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.

İnsana yapılacak en büyük kötülük, onu bir umudun içine hapsetmektir.

Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptün'den çok daha fazla insan boğmuştur.

İnsana yararlı buluşlar bastırılır. Ona zarar verenler ise desteklenir.

İnsanların iyi olmasını beklememeli, ancak onların kötü olmasını olanaksız kılmalıyız.

Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer.

Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.