Kötülük ile ilgili sözler

Kötülük ile ilgili söylenmiş sözler.

Kadınlara ihanet ve saygısızlık edenler ancak kötü adamlardır.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Kuvvetin en kötüye kullanış şekli, muhakkak ki kişinin, karşısındakine zorla evet dedirtmesidir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Kötülük etme, kötü düşersin. Kuyu kazma kendin düşersin.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Bilin ki, ümmetinin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Kurdun derdi, kuzuyu mideye indirmek. Kuzu ise kurda aşık.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

Ölüm fikrini her zaman aklında bulundur. O zaman asla kötü bir şey yapmaz, niyet dahi etmezsin.

Elinden geldiği kadar bir gönlü perişan etmemeye çalış. Çünkü bir ah cihanı altüst eder.

Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır.

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle başlarlar.

Her şey düşünce biçimine bağlıdır. Düşünce her şeyin kaynağı, yön vercisi ve yaratıcısıdır. Eğer bir kimse kötü düşüncelerle konuşur ve davranırsa, acı onu, tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir koşum hayvanı izlemesi gibi takip eder.

Kendisi kötü olan kişi iyi söz söyleyebilir mi?

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

Kötülerin yüreklerinin değeri azdır.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Kötülük etmek isteyen, bahanesini daima bulur.

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Kirli ruhlar çevreyi kirletir.

Zenginler, canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına sokmuşlar.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

Kötü insanlar aynı zamana nankördür de.

Kötüye yoldaş olma!

Kötü istek, sahibine kötülük getirir.

Kötü olan kişi aynı zamanda kötülük tarafından cezalandırılmış kişidir.

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur.

Kötüler kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.

Deha ile kötülük bir araya gelmez.

Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun.

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.

Allah, insanlara acımayanlara, merhamet etmez.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasalardı, yasalar hiç kimseyi dilediğini yapmaktan alıkoymazdı.

Zorbaya imrenme, onun yollarından hiçbirini de seçme.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

İnsana yapılacak en büyük kötülük, onu bir umudun içine hapsetmektir.

İnsana yararlı buluşlar bastırılır. Ona zarar verenler ise desteklenir.

Dünyada her kötülük, genellikle bilgisizlikten gelir.