Kötülük ile ilgili sözler

Kötülük ile ilgili söylenmiş sözler.

Kötülük etme, kötü düşersin. Kuyu kazma kendin düşersin.

Kurdun derdi, kuzuyu mideye indirmek. Kuzu ise kurda aşık.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

Bilin ki, ümmetinin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Kadınlara ihanet ve saygısızlık edenler ancak kötü adamlardır.

Kötülük etmek isteyen, bahanesini daima bulur.

Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Her şey düşünce biçimine bağlıdır. Düşünce her şeyin kaynağı, yön vercisi ve yaratıcısıdır. Eğer bir kimse kötü düşüncelerle konuşur ve davranırsa, acı onu, tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir koşum hayvanı izlemesi gibi takip eder.

Kuvvetin en kötüye kullanış şekli, muhakkak ki kişinin, karşısındakine zorla evet dedirtmesidir.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle başlarlar.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Ölüm fikrini her zaman aklında bulundur. O zaman asla kötü bir şey yapmaz, niyet dahi etmezsin.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Elinden geldiği kadar bir gönlü perişan etmemeye çalış. Çünkü bir ah cihanı altüst eder.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Kötü insanlar aynı zamana nankördür de.

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Kirli ruhlar çevreyi kirletir.

Kendisi kötü olan kişi iyi söz söyleyebilir mi?

Kötülerin yüreklerinin değeri azdır.

Zenginler, canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına sokmuşlar.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Kötüye yoldaş olma!

Kötü istek, sahibine kötülük getirir.

Kötü olan kişi aynı zamanda kötülük tarafından cezalandırılmış kişidir.