Kötülük ile ilgili sözler

Kötülük ile ilgili söylenmiş sözler.

Kötülük etme, kötü düşersin. Kuyu kazma kendin düşersin.

Kurdun derdi, kuzuyu mideye indirmek. Kuzu ise kurda aşık.

Bilin ki, ümmetinin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Kadınlara ihanet ve saygısızlık edenler ancak kötü adamlardır.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

Allah, insanlara acımayanlara, merhamet etmez.

Kötülük etmek isteyen, bahanesini daima bulur.

Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.

Her şey düşünce biçimine bağlıdır. Düşünce her şeyin kaynağı, yön vercisi ve yaratıcısıdır. Eğer bir kimse kötü düşüncelerle konuşur ve davranırsa, acı onu, tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir koşum hayvanı izlemesi gibi takip eder.

Kuvvetin en kötüye kullanış şekli, muhakkak ki kişinin, karşısındakine zorla evet dedirtmesidir.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

İnsanların yaptıkları kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle başlarlar.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır.

Hekimler bedende kötü ne varsa atıp, yalnız iyiyi bırakırlar, zorbalar ise iyileri atıp kötüleri bırakırlar.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin eseridir.

Ölüm fikrini her zaman aklında bulundur. O zaman asla kötü bir şey yapmaz, niyet dahi etmezsin.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Elinden geldiği kadar bir gönlü perişan etmemeye çalış. Çünkü bir ah cihanı altüst eder.

Kötüler kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur.

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü ortaya çıkarır.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Kötü insanlar aynı zamana nankördür de.

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Kirli ruhlar çevreyi kirletir.

Kendisi kötü olan kişi iyi söz söyleyebilir mi?

Kötülerin yüreklerinin değeri azdır.

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasalardı, yasalar hiç kimseyi dilediğini yapmaktan alıkoymazdı.

Deha ile kötülük bir araya gelmez.

Zenginler, canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına sokmuşlar.

İyilik yapmaya gücün yetmezse, bari kötülük yapma.

Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun.

Kötüye yoldaş olma!

Kötü istek, sahibine kötülük getirir.

Kötü olan kişi aynı zamanda kötülük tarafından cezalandırılmış kişidir.

Zorbaya imrenme, onun yollarından hiçbirini de seçme.

Kötülük kalır, iyilik unutulur.