Immanuel Kant Sözleri

Immanuel Kant'ın söylemiş olduğu sözler.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Zaman, sessiz bir testeredir.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Aydınlanma, insanın aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.

Ahlak sadece ne yaptığınızla değil onu neden yaptığınızla da ilişkidir.

Gençlikte günler kısa yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun yıllar kısadır.

Öğrenilebilecek felsefe yoktur. Ancak felsede yapmak öğrenilir.