Bilgi ile ilgili sözler

Bilgi ile ilgili söylenmiş sözler.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Soruda bilgiden doğar, cevapta

Bilgi gençleri besler, yaşlıları yüceltir.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir.

Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Sorabilmek için önce öğrenmek gerekir.

Sadece bilmek yetmez, bilgiyi kullanmak gerekir. Sadece istemek yetmez, harekete geçmek gerekir.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim; Annemdir.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğini sananla tartışmak ahmaklıktır.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir.

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Zengin olmanın dört şartı vardır; Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamaktır.

Gerçek başarılar; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.

Bilgi başlamak için gereklidir, ama bitirmek için çalışmak şarttır.

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Bilmekle bilmemek arasında doğru düşünmek diye bir eylem vardır.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Hayal gücü, bilgiden çok daha önemlidir. Zira bilgi sınırlıdır.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.

Pek çok şeyi azar azar bilmektense; bir şeyi tam olarak bilmek daha iyidir.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemden elde edebilendir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Ne kadar az bilirseniz; o kadar şiddetle müdafaa edersiniz.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Bilgili insanlar sessiz kalırsa, aptallar çoğalır.

Hiç bir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

Bilgi ile bilgeliği aynı şey zannetme, bilgeliğin başlangıcı susmaktır.

Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir.

Ağır bir kapıyı, küçük bir anahtar açar.

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

İnsanın değeri, bilgisiyle değil, iradesiyle ölçülür.

Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer. Üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar.

Her soruyu bilginiz ile cevaplayamazsınız, çünkü bazı cevaplar bilgi değil, samimiyet ister.

Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.