Bilgi ile ilgili sözler

Bilgi ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemden elde edebilendir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Gerçek başarılar; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Zengin olmanın dört şartı vardır; Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamaktır.

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Hayal gücü, bilgiden çok daha önemlidir. Zira bilgi sınırlıdır.

Bilgili insanlar sessiz kalırsa, aptallar çoğalır.

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.

Sadece bilmek yetmez, bilgiyi kullanmak gerekir. Sadece istemek yetmez, harekete geçmek gerekir.

Bilmekle bilmemek arasında doğru düşünmek diye bir eylem vardır.

Bilgi başlamak için gereklidir, ama bitirmek için çalışmak şarttır.

Bilgi gençleri besler, yaşlıları yüceltir.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır.

Sorabilmek için önce öğrenmek gerekir.

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

Soruda bilgiden doğar, cevapta

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim; Annemdir.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğini sananla tartışmak ahmaklıktır.

Bilgi ile bilgeliği aynı şey zannetme, bilgeliğin başlangıcı susmaktır.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

İnsanın değeri, bilgisiyle değil, iradesiyle ölçülür.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer. Üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Hiç bir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

Pek çok şeyi azar azar bilmektense; bir şeyi tam olarak bilmek daha iyidir.

Ne kadar az bilirseniz; o kadar şiddetle müdafaa edersiniz.