Bilgi ile ilgili sözler

Bilgi ile ilgili söylenmiş sözler.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek, yeni bilgilere ulaşmak zorunludur.

Soruda bilgiden doğar, cevapta

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Bilgi gençleri besler, yaşlıları yüceltir.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir.

Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Sorabilmek için önce öğrenmek gerekir.

Sadece bilmek yetmez, bilgiyi kullanmak gerekir. Sadece istemek yetmez, harekete geçmek gerekir.

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini baştan yapmaktır.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim; Annemdir.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

Bilgi sahibi olmak, senin üstün olduğunu; bağış yapmak ise, erdemli olduğunu gösterir.

Yeri ve zamanı uygun görmedikçe bildiğini de dilediğini de söyleme, her ikisi de boşa gider, üstelik değerin de azalır.

Tabiat, bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendini değil.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Çok bilen ne kadar az bildiğini çok iyi bilir.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğini sananla tartışmak ahmaklıktır.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir.

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Zengin olmanın dört şartı vardır; Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamaktır.

Gerçek başarılar; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.

Bilgi başlamak için gereklidir, ama bitirmek için çalışmak şarttır.

Bilgi ışığından başkalarını da aydınlatırsanız, bilginin önemi artar. Cehalet içinde tek başına bilgi sahibi olmanın değeri yoktur.

İnsanın, cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır.

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Bilmekle bilmemek arasında doğru düşünmek diye bir eylem vardır.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Hayal gücü, bilgiden çok daha önemlidir. Zira bilgi sınırlıdır.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.

Pek çok şeyi azar azar bilmektense; bir şeyi tam olarak bilmek daha iyidir.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Ne kadar az bilirseniz; o kadar şiddetle müdafaa edersiniz.

Gerçek servet cebin değil, kalbin ve zihnin zenginliğidir.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Bilgili insanlar sessiz kalırsa, aptallar çoğalır.

Hiç bir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Bilgi ile bilgeliği aynı şey zannetme, bilgeliğin başlangıcı susmaktır.

Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir.

Ağır bir kapıyı, küçük bir anahtar açar.

Bilgi, beceri ve arzuyu bir araya getirdik mi, söz verdiğimiz işleri mutlaka başarırız.

Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

Herkes bilgi sahibi olmak istiyor, ancak çok az kişi bedelini ödemeyi kabul ediyor.

İnsanın değeri, bilgisiyle değil, iradesiyle ölçülür.

Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer. Üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar.

Her soruyu bilginiz ile cevaplayamazsınız, çünkü bazı cevaplar bilgi değil, samimiyet ister.

Yaratıcılığın iki boyutu vardır. İlki bilgi ve beceri, ikincisi ise yeniliktir.

Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.

Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor.

Hayatın bence en üzücü tarafı, bilimin bilgiyi biriktirme hızının, toplumun bilgelik edinme hızından daha fazla olmasıdır.