Bilgi ile ilgili sözler

Bilgi ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Gerçek başarılar; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.

Zengin olmanın dört şartı vardır; Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamaktır.

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemden elde edebilendir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.