Bilgi ile ilgili sözler

Bilgi ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemden elde edebilendir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Gerçek başarılar; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.

Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.

Zengin olmanın dört şartı vardır; Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamaktır.

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir.