Doğa ile ilgili sözler

Doğa ile ilgili söylenmiş sözler.

Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu çıkarabilendir.

Doğanın isteklerini anlamamazlıktan gelen, cezasını görür.

Doğa ile hep savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, asıl o zaman kaybedeceğiz.

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl güler.

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

Suyun değeri, kuyu kuruyunca anlaşılır.

Doğa, talihlilere karşı amansızdır.

Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Biricik kurtuluş kaynağı doğaya dönüştür.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Dünya, doğanın bağrında fark edilmez derecede ufacık bir noktadır.

Doğa, boşluktan nefret eder.

Doğa yapacak işi olduğunda, o işi yapması için bir dahi yaratır.

Doğa, insanı zorla teselli eden bir dosttur.

Sanat, doğanın bir başka açısından görünüşüdür.

Bizi yaratan doğa, insan eden de sanattır.

Yağmur, doğanın sevinçten ağlamasıdır.

Ormanlardan bir dal kesenin başını keserim.

Doğa dilsiz değil, insan sağır.

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.

Medeniyet; insanlarla, tabiatın arasını çok açmıştır.

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.

Doğanın gizemlerini çözmek, Tanrı'nın tezahürlerini keşfetmektir.

Doğa ziyaret edilecek bir yer değildir. Doğa, yuvamızdır.

Doğayı kapıdan kovacak olsanız, pencereden geri gelir.

Ağaçlar akciğerlerimiz, nehirler damarlarımız, hava nefesimiz ve dünya vücudumuz.

Zeytin ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter.

İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim.

Eğer toplum "Neden ağaçları kestiniz?" diye hesap sormaya başlarsa bir şeyler değişecek.

Sadece tek bir usta seç "- Doğa"

Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır.

Biz, doğayı örnek alırsak hiç yanılmayız.

Tabiat, bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendini değil.