İnsanlık ile ilgili sözler

İnsanlık ile ilgili söylenmiş sözler.

Nefret kolaydır. Affetmek, güçtür. Güç olanı başarmak, insalığın faziletidir.

İnsanlık çok ilerledi artık görünmüyor.

İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

İnsan insana, insan kardeşine, kendini adadıkça insandır.

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

İçimizde insanlık ışığı olmadıktan sonra, dışımızdaki gerçek ışığının ne yararı vardır.

Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik, insan olmaktır.

Dünya ulusları kardeştir. Kardeşlik duygusu dünyanın temeli olmaya yaraşır.

Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor.

Eğitim insanı hayata hakim kılmalıdır, mahkum değil. Eğitim, insanın kendisine, vatanına ve insanlığa karşı bir bağıdır.

Her birimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz.

Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım, unutma bizi!

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı.

Arada bir aynaya bakmalı insan; güzel miyim diye değil, insan mıyım diye.

İnsan; iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Kim olduğumuzu söylediklerimiz ya da düşündüklerimiz değil, yaptıklarımız belirler.

Savaş insanlığı sona erdirmeden, insanoğlu savaşı sona erdirmelidir.

Hayat; ne aşk davasıdır, ne de ekmek kavgasıdır. Hayat, insan kalabilme mücadelesidir.

Akıllı ve zeki olmaya çalışırken, kalpsiz ve duygusuz kalmak; işte bütün hikayemiz bu.

Arkadaşlar, insan ırkının insanı insan yapan parçasıdır.

İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.

Bizi yaratan doğa, insan eden de sanattır.

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

İnsanların kaybetmekten korktukları bir şeyleri vardır. Olmalıdır da. Zira insanı insan yapan belki de, bu korkudur işte.

Büyük olmak iyidir, ama insan olmak daha iyidir.

İnsanlık öyle bir elbisedir ki, herkese olmaz.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak diğeri iyilik yapmaktır.

Hayatta her şey olabilirsin; fakat önemli olan hayatın içinde "insan" olabilmektir.

Umarım insanlar sonunda sadece bir ırk olduklarını "insan ırkı" ve hepimizin bu ırkın bir bireyi olduğunu anlayacaktır.

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar çöker.

Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim.