İnsanlık ile ilgili sözler

İnsanlık ile ilgili söylenmiş sözler.

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.

Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik, insan olmaktır.

Dünya ulusları kardeştir. Kardeşlik duygusu dünyanın temeli olmaya yaraşır.

Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor.

Her birimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz.

Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

İnsanlık öyle bir elbisedir ki, herkese olmaz.

Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım, unutma bizi!

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Nefret kolaydır. Affetmek, güçtür. Güç olanı başarmak, insalığın faziletidir.

İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç.

Bizi yaratan doğa, insan eden de sanattır.

İçimizde insanlık ışığı olmadıktan sonra, dışımızdaki gerçek ışığının ne yararı vardır.

İnsanlık çok ilerledi artık görünmüyor.

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar çöker.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.

İnsan insana, insan kardeşine, kendini adadıkça insandır.

Büyük olmak iyidir, ama insan olmak daha iyidir.

Hayat; ne aşk davasıdır, ne de ekmek kavgasıdır. Hayat, insan kalabilme mücadelesidir.

Hayatta her şey olabilirsin; fakat önemli olan hayatın içinde "insan" olabilmektir.

Akıllı ve zeki olmaya çalışırken, kalpsiz ve duygusuz kalmak; işte bütün hikayemiz bu.

Savaş insanlığı sona erdirmeden, insanoğlu savaşı sona erdirmelidir.

İnsan; iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.

Arada bir aynaya bakmalı insan; Güzel miyim diye değil, insan mıyım diye.

Arkadaşlar, insan ırkının insanı insan yapan parçasıdır.

Eğitim insanı hayata hakim kılmalıdır, mahkum değil. Eğitim, insanın kendisine, vatanına ve insanlığa karşı bir bağıdır.

Kim olduğumuzu söylediklerimiz ya da düşündüklerimiz değil, yaptıklarımız belirler.

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

İnsanların kaybetmekten korktukları bir şeyleri vardır. Olmalıdır da. Zira insanı insan yapan belki de, bu korkudur işte.

Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı.

İnsanın çok önemli iki ruhsal gereksinimi vardır. Bunlardan biri başkalarını bağışlamak diğeri iyilik yapmaktır.

Umarım insanlar sonunda sadece bir ırk olduklarını "insan ırkı" ve hepimizin bu ırkın bir bireyi olduğunu anlayacaktır.