Düşman ile ilgili sözler

Düşman ile ilgili söylenmiş sözler.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.

Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Düşman, karşısında elinde kılıçla duran değildir. Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Size kötülük eden düşmanlarınızı affediniz. Ancak vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden düşmanı asla affetmeyiniz.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

Düşmanın dahi olsa, kimsenin güçsüzlüğe düşmesinden mutlu olma.

Kafası çalışan kişi en korkak düşmanından bile korkar.

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla!

Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz.

Düşmanlarınız için yaktığınız ocağı, kendinizi yakacak kadar kızdırmayın.

Cahil insan kendine bile düşman iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz.

Unutma, düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir.

İnsan dostunu düşmanından daha zor affeder.

İnsanın yarattığı her etki, bir düşman yaratır.

Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirir.

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiç bir zafer kazanamaz.

Düşmanlarınızı bağışlayın ama isimlerini asla unutmayın.

Gerçek düşmanlarımız susarlar, çünkü onların kini ruhlarının derinliğindedir.

İyiler asla düşmansız olmazlar.

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.