Düşman ile ilgili sözler

Düşman ile ilgili söylenmiş sözler.

Cahil insan kendine bile düşman iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz.

İnsan dostunu düşmanından daha zor affeder.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirir.

Düşmanlarınız için yaktığınız ocağı, kendinizi yakacak kadar kızdırmayın.

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiç bir zafer kazanamaz.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."