Düşman ile ilgili sözler

Düşman ile ilgili söylenmiş sözler.

Cahil insan kendine bile düşman iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz.

İnsan dostunu düşmanından daha zor affeder.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirir.

Düşmanlarınız için yaktığınız ocağı, kendinizi yakacak kadar kızdırmayın.

İçindeki düşmanı yenemeyen bir millet, ordusu ne kadar büyük olursa olsun asla hiç bir zafer kazanamaz.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

İnsanın yarattığı her etki, bir düşman yaratır.

Düşmanlarınızı bağışlayın ama isimlerini asla unutmayın.

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz.

Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.

Düşman, karşısında elinde kılıçla duran değildir. Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Gerçek düşmanlarımız susarlar, çünkü onların kini ruhlarının derinliğindedir.

Size kötülük eden düşmanlarınızı affediniz. Ancak vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden düşmanı asla affetmeyiniz.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

İyiler asla düşmansız olmazlar.

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla!

Kafası çalışan kişi en korkak düşmanından bile korkar.

Unutma, düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir.

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.

Düşmanın dahi olsa, kimsenin güçsüzlüğe düşmesinden mutlu olma.

Dar günümde dost düşman bell'oldu. On derdim var ise şimdi ell'oldu.

Bir düşmanı affetmek, bir arkadaşı affetmekten kolaydır.

Bir düşmanı yok etmenin en iyi yolu, onunla dost olmaktır.

Akıllı bir adam, senin can düşmanın bile olsa cahil bir dosttan iyidir.

En üstün savaş sanatı, düşmanla savaşmadan ona boyun eğdirmektir.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Savaşta koşullar hep aynı kalmaz. Düşmanın durumuna göre taktiklerini değiştiren başarılı olur ve kazanır.