Öğrenme ile ilgili sözler

Öğrenme ile ilgili söylenmiş sözler.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.

Zeka, tarla gibidir; ekilip bakılmak ister.

Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır.

Sorabilmek için önce öğrenmek gerekir.

İnsan bir şeyi sevmedikçe, onu anlamayı öğrenemez.

Bir çocuğun bir erişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: 1. Nedensiz yere mutlu olmak, 2. Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak, 3. Elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak.

Bana söylersen, unuturum; gösterirsen, belki hatırlarım; ama yapmamı sağlarsan öğrenirim.

Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.

Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.

Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin.

Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.

Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsanız, sadece kimi eleştirmeye izniniz olmadığını bulun.

Her şeyi bilen bir adamın bir şey öğrenmesi imkansızdır.

Eğitim, okulda öğrenilenler unutulduktan sonra akılda kalanlardır.

İhtiyaç her şeyi öğretir, birçok şeylerden de vazgeçtirir.

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur.

Hayatıma basit, ama müthiş güçlü 3 tutku egemendir. Aşk özlemi, bilgi arayışı ve insanlığa çektiği acılardan dolayı duyduğum dayanılmaz merhamet.

İnsan beyni değirmen taşına benzer, içine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür, durur.

Herkesten bir şey öğrenebilirsin, düşmanından bile.

Hiç bir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek tek insan yoktur.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Ormanı anlamak istiyorsanız, yalnızca kıyıda bir ileri bir geri gezinmekle yetinemezsiniz. Ona yaklaşmalı ve içine inmelisiniz, ne kadar tuhaf ve ürkütücü görünürse görünsün.

Her olayda öğrenilecek bir şey vardır; akıllı insan kendini suçlamak yerine, "bu olaydan ne öğrenebilirim?" diye düşünür.

Yürümeyi kuralları izleyerek öğrenmezsin; yürümeyi, yürümeye çalışarak ve düşerek öğrenirsin.

Başarısızlıktan öğreniriz, başarıdan değil.

Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Hayatla piştiği gibi kitapla da pişmeli insan.

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.

Bir adama hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece kendinde saklı olan şeyleri keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Örneklerle öğrenmenin gücünü küçümsemeyiniz.