Öğrenme ile ilgili sözler

Öğrenme ile ilgili söylenmiş sözler.

Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır.

Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin.

Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.

Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsanız, sadece kimi eleştirmeye izniniz olmadığını bulun.

İnsan beyni değirmen taşına benzer, içine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür, durur.

Her şeyi bilen bir adamın bir şey öğrenmesi imkansızdır.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.

Bana söylersen, unuturum; gösterirsen, belki hatırlarım; ama yapmamı sağlarsan öğrenirim.

Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.

Ormanı anlamak istiyorsanız, yalnızca kıyıda bir ileri bir geri gezinmekle yetinemezsiniz. Ona yaklaşmalı ve içine inmelisiniz, ne kadar tuhaf ve ürkütücü görünürse görünsün.

Sorabilmek için önce öğrenmek gerekir.

Her olayda öğrenilecek bir şey vardır; akıllı insan kendini suçlamak yerine, "bu olaydan ne öğrenebilirim?" diye düşünür.

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur.

Başarısızlıktan öğreniriz, başarıdan değil.

Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.

Hayatıma basit, ama müthiş güçlü 3 tutku egemendir. Aşk özlemi, bilgi arayışı ve insanlığa çektiği acılardan dolayı duyduğum dayanılmaz merhamet.

Zeka, tarla gibidir; ekilip bakılmak ister.

Yürümeyi kuralları izleyerek öğrenmezsin; yürümeyi, yürümeye çalışarak ve düşerek öğrenirsin.

Hayatla piştiği gibi kitapla da pişmeli insan.

Eğitim, okulda öğrenilenler unutulduktan sonra akılda kalanlardır.

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

İhtiyaç her şeyi öğretir, birçok şeylerden de vazgeçtirir.

Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Hiç bir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek tek insan yoktur.

Herkesten bir şey öğrenebilirsin, düşmanından bile.

Örneklerle öğrenmenin gücünü küçümsemeyiniz.

Bir adama hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece kendinde saklı olan şeyleri keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

İnsan bir şeyi sevmedikçe, onu anlamayı öğrenemez.

Bir çocuğun bir erişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: 1. Nedensiz yere mutlu olmak, 2. Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak, 3. Elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak.