Düşünmek ile ilgili sözler

Düşünmek ile ilgili söylenmiş sözler.

Kişiler düşünür olmadıkça, hangi haklara sahip olduğunu anlamadıkça kitleler istenilen yöne, herkes tarafından iyi veya kötü yönlere yöneltilebilirler.

Gül ki ne düşündüğünü bilmesinler.

Düşünmekten utanmadığımız şeyleri, söylemekten de utanmamalıyız.

Derler ki; senin gönlünden geçirdiğin kişi, seni gönlünden geçirir. Ruhların dili yanılmaz.

Düşünen insan çoğu kez mutlu olamaz.

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Bazı insanlara iyi bakın, ne kadar az düşünüyor ve ne kadar fazla konuşuyorlar.

Birşey bulanık görüldüğü zaman, daha kolay düşünülür.

Biz, düşündüğümüz şeyiz. Benliğimiz düşüncelerimizle oluşur. Düşüncelerimizle dünyayı şekillendiririz.

Kendinizi insanların çoğunluğuyla aynı düşüncede bulduğunuzda, durup düşünme zamanı gelmiş demektir.

Mademki düşünüyorum, öyleyse varım.

Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.

Keşke düşüncelerim de kapansa, gözlerim kapanınca...

Mutluluk; çalışmakla, iyilik düşünmekle ve iyilik yapmakla mümkündür.

Bilmekle bilmemek arasında doğru düşünmek diye bir eylem vardır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

Size ne yapacağınızı söyleyebilirim, ama ne düşüneceğinizi asla.

İnsanların pek çoğu yanlış ve yetersiz düşünür, bir kısmı hiç düşünmez, geri kalanları da düşünenleri kötülemekle, engellemekle uğraşırlar.

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.

İyiye yormak iyilik getirir, sen istedikten sonra karga da uğur getirir.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Sessizlik kişinin uyandığı yerdir. Ve gürültülü zihin ise kişinin uyuya kaldığı yerdir.

Mutlu muyum, değil miyim diye düşünecek vakit bulanlar, asla mutlu olamazlar.

Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır.

Düşünmek görmektir.

Kavga ederken silahınızı seçmek için duramazsınız.

İnsan beyni değirmen taşına benzer, içine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür, durur.

Gözlerimi kapayabilir, kulaklarımı tıkayabilir, ama düşünmeden edemezdim.

Dua, doğru düşünmenin başka bir adıdır.

Psikolojinin amacı bize en iyi bildiğimiz şeyler hakkında tamamen yeni fikirler vermektir.

Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Allah beterin beterinden saklasın derler. Bir de düşünenleri, gelin şuna düşünenleri demeyelim, düşünmeye çabalayanları hep öldürmüşler.

Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır, kafasızların umutları gerçekleşemez umutlardır.

Her gün aklımdan geçiyorsun, insan bir selam verir.

Küçük başlayın, büyük düşünün.

Şarap içenler şarap gibi düşünürler.

Düşünmek zor bir zanaattır. Bu yüzden çoğu insan sürüyü takip eder.

Dans ederken yapabileceğin en büyük hata düşünmektir. Hissetmelisin.

Düşündüğünü söylemekten korkmaya başlarsa bir kişi, düşünmekten de korkmaya başlar.

Şu düşündürücü çağımızda, daha da düşündürücü olan, bizim hala düşünmüyor olduğumuzdur.

Yazmak iyidir, ama düşünmek daha iyi; akıllılık iyidir, ama sabretmek daha iyi.

Düşünmek, bir yıkıma hazırlanmaktır.

Strateji düşünmeyi, taktik dikkatli bir gözlemi gerektirir.

Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz; çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.

Küçük hedefleri düşün ve küçük başarıları bekle. Büyük hedefleri düşün ve büyük başarıları kazan.

Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, düşünen insan, bir ışık ve güç olur.