Yanlış ile ilgili sözler

Yanlış ile ilgili söylenmiş sözler.

Dosttan beklenen, yanlış davrandığımızda yanımızda olmasıdır. Davranışımız doğruyken herkes yanımızda olur.

Kendi yolunda yanlış gitmek, başkasının yolunda doğru gitmekten iyidir.

Yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Her işin evvela hakikatini ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.

Yanlış bilgiden sakınınız çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Kimimiz, yeterli olmadığımız kuşkusu içinde tereddüt edip dururken; bir çokları yanlışlıkları yaparak ilerlemektedidir.

Yanlış üslup, doğru sözün celladıdır.

Her şeye doğru demek aptallıktır; her şeye yanlış diyen de zorbadır.