Ruh ile ilgili sözler

Ruh ile ilgili söylenmiş sözler.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Sıradan zenginlik çalınabilir belki ama ruhunuz da barındırdığınız zenginlikleri asla sizden çalamazlar.

Aşk, ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.

Müzik ve ritim, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar.

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar çabuk görülmez.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamamaktır.

Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme bu senin eşsiz ruh olduğunu gösterir.

Dostluk iki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir vücuttur.

Söz yuva gibidir, mana kuş gibi. Cisim ırmak gibidir. Ruh ise akıp giden su gibidir.

Eğer su kaynağı senin kendi ruhundan fışkırmazsa susuzluğunu dindiremezsin.

İrade, ruhun neşesidir.

Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur.

Büyük bir ruhta, her şey büyüktür.

Hekimlik bedenin hastalıklarını iyileştirir, bilgelik ruhun hastalıklarını iyileştirir.

Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenin yücelmesi, ruhlardandır.

İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir.

Başkasının ruhu demek, dipsiz bir karanlık kuyu demektir.

Zamanla insanın hem bedeni, hem de ruhu değişir.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Başka bir ruhun yolculuğunu yargılamak sana düşmez. Seni ilgilendiren bir başkasının ne olduğu veya olmayı başaramadığı değil, senin kim olduğunu anlamandır.

Eğer birinin ruhunu görmek istiyorsan, ona hayallerini sor.

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskısıdır.

Zekaları yenen güç, silah değil, ruhun büyüklüğüdür.

Kuvvetli duyguların varlığı, bunları duyabilecek bir ruhun var olduğunu kabul eder.

Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Ego der ki; her şey olmasını istediğim gibi tam olsun, o zaman huzurlu olacağım. Ruh der ki; huzurlu ol o zaman her şey tam olmasını istediğin gibi olur.

Büyük tutkular, büyük ruhlar içindir.

Bazı kimseler sizden hiçbir zaman hoşlanmayacak. Çünkü sizin ruhunuz (maneviyatınız) onların şeytanlarını rahatsız eder.

Vücudun dayandığı yerde ruhun pes etmesi üzücüdür.

Aşk... Kısacık bir sözcük... Ama her şeyi kapsıyor: Beden, ruh, yaşam... Tüm varoluş...

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Kirli ruhlar çevreyi kirletir.

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir, ruhu zenginleştirir.

Bir ordunun savaş araç ve yöntemleri alınabilir, ama ulusal karakter ve ruh değeri kuşaktan kuşağa sürer gider.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Yüklendiğimiz görev ne kadar zor olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

Gerçek düşmanlarımız susarlar, çünkü onların kini ruhlarının derinliğindedir.

Müzik hakkında iyi şeylerden biri de sana vurduğunda acı hissetmen.

Bazen iki kişi arasında öyle bir sevgi oluşur ki, bunun sebebi ne güzellik ne de başka bir dünyevi faydadır; tamamen ruhları arasındaki uyumdur.

Ruhunuzla üretirseniz, ruhlarını yitirmemişler sizi anlarlar, ruhlarının taa derinlerinde hissederler sizi.

Büyük bir hedefi olmayan bir ruh dümensiz bir gemi gibidir.

Sanat... İzleyicinin gözü değil, sanatçının ruhudur.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur.