Ruh ile ilgili sözler

Ruh ile ilgili söylenmiş sözler.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Söz yuva gibidir, mana kuş gibi. Cisim ırmak gibidir. Ruh ise akıp giden su gibidir.

Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenin yücelmesi, ruhlardandır.

Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur.

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar çabuk görülmez.

Dostluk iki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir vücuttur.

Eğer su kaynağı senin kendi ruhundan fışkırmazsa susuzluğunu dindiremezsin.

İrade, ruhun neşesidir.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Müzik ve ritim, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar.

Düşünme, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamamaktır.

Eğer birinin ruhunu görmek istiyorsan, ona hayallerini sor.

İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir.

Sıradan zenginlik çalınabilir belki ama ruhunuz da barındırdığınız zenginlikleri asla sizden çalamazlar.

Aşk, ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.

Büyük bir ruhta, her şey büyüktür.

Kuvvetli duyguların varlığı, bunları duyabilecek bir ruhun var olduğunu kabul eder.

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskısıdır.

Başkasının ruhu demek, dipsiz bir karanlık kuyu demektir.

Zekaları yenen güç, silah değil, ruhun büyüklüğüdür.

Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme bu senin eşsiz ruh olduğunu gösterir.

Hekimlik bedenin hastalıklarını iyileştirir, bilgelik ruhun hastalıklarını iyileştirir.

Zamanla insanın hem bedeni, hem de ruhu değişir.

Başka bir ruhun yolculuğunu yargılamak sana düşmez. Seni ilgilendiren bir başkasının ne olduğu veya olmayı başaramadığı değil, senin kim olduğunu anlamandır.