Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili söylenmiş sözler.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus yeterli ilim ordusuna sahip değilse, eğitimde geriyse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.

Zeka, tarla gibidir; ekilip bakılmak ister.

Kızlarını okutmayan, cahil bırakan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir.

Halkı eğitmek için üç şey gerekir: Okul, okul yine okul.

Eğitimden çok daha pahalı olan tek şey bilgisizliğin sonuçlarıdır.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Eğitimin kökleri acıdır, ancak meyveler tatlıdır.

Eğitimli ile eğitimsiz birbirinden ölü ile diri kadar farklıdır.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Eğitimle olacak şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.

Eğitilmeyen kafalar düşünce üretemez.

İnsanlar öğretirken öğrenirler.

Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa Sevr gelir.

Hiç bir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.

İnanın bana, eğitim görmüş bir aptal, eğitim görmemiş bir aptaldan daha aptaldır.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan bir tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaçlar dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insanları eğit.

Çocuklarınızı size benzemeleri için zorlamayın, çünkü onlar sizinkinden farklı bir zaman için yaratılmışlardır.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Bırakın okuyalım ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez.

Eğitim, hayata hazırlık değil, başlı başına bir hayattır.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

Eğitim, okulda öğrenilenler unutulduktan sonra akılda kalanlardır.

Duadan geri kalma; zamanla duanın bir çeşit eğitim olduğunu anlarsın.

Eğitim, beden çalışmalarıyla, fikir çalışmalarını birbirleriyle yardımlaştırmaktır.

Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır.

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.

Bir çocuğu eğitmek için yapmanız gereken, ona okumayı öğretmek ve sonra rahat bırakmaktır. Bundan ötesi beyin yıkamaktır.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile...

Her eğitimli kadının bu Cumhuriyet'e borcu var.

Yüklendiğimiz görev ne kadar zor olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

Demokrasinin başarısı, seçmenlerin seçimlerini akıllarını kullanarak yapmasına bağlıdır. Bu nedenle demokrasinin asıl koruyucusu eğitimdir.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

Bu ülkede okullarda zorunlu "dün" dersi verilmeli, çabuk unutuyoruz.

Çocuklara kanat veririm, ama nasıl uçacaklarını öğrenmeyi onlara bırakırım.

Hatalar, ekseriye en iyi öğretmendir.

Eğitim, mutlular için süs, mutsuzlar için bir sığınaktır.

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir.

Ağır bir kapıyı, küçük bir anahtar açar.

Çalışanlarınızı öyle iyi eğitin ki istedikleri yere gidebilsinler; ama onlara öyle iyi davranın ki hiçbir yere gitmesinler.

Eğitim insanı hayata hakim kılmalıdır, mahkum değil. Eğitim, insanın kendisine, vatanına ve insanlığa karşı bir bağıdır.

Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir.

Eğitimi sıkı tut, onu bırakma, koru çünkü o senin yaşamındır.

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Eğitim, sosyal ilerleme ve reformun en temel köklü yöntemidir.

Eğitim geleceğin pasaportudur; çünkü yarın, geleceğe bugünden hazırlananların olacaktır.

Eğitim liderliğin anasıdır.

Eğitimde ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi verenle alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olurlarsa netice o kadar memnuniyet verici olur.

Bir adamı eğitirsen; bir adamı eğitirsin. Bir kadını eğitirsen; bir kuşağı eğitirsin.

Bizim en büyük dostumuz eğitimdir. Eğitime önem verelim, bütün vergilerimizi onun için yatıralım. Eğitilmiş bir Türkiye'nin önünde kimse duramaz.