Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili söylenmiş sözler.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Halkı eğitmek için üç şey gerekir: Okul, okul yine okul.

Eğitimden çok daha pahalı olan tek şey bilgisizliğin sonuçlarıdır.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Eğitimli ile eğitimsiz birbirinden ölü ile diri kadar farklıdır.

Okuyup yazanla okumayan arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark kadardır.

Eğitimin kökleri acıdır, ancak meyveler tatlıdır.

Kemalist "Laiklik" dine saygılı, ama dinin siyasete karıştırılmasına karşıdır. Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Eğitimle olacak şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.

Eğitilmeyen kafalar düşünce üretemez.

İnsanlar öğretirken öğrenirler.

Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa Sevr gelir.

Hiç bir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Eğitim, hayata hazırlık değil, başlı başına bir hayattır.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

Eğitim, beden çalışmalarıyla, fikir çalışmalarını birbirleriyle yardımlaştırmaktır.

Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır.

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.

İnsan olarak yaşayabilmek için hava su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır.

Hatalar, ekseriye en iyi öğretmendir.

Eğitim, mutlular için süs, mutsuzlar için bir sığınaktır.

Çalışanlarınızı öyle iyi eğitin ki istedikleri yere gidebilsinler; ama onlar öyle iyi davranın ki hiçbir yere gitmesinler.

Eğitim insanı hayata hakim kılmalıdır, mahkum değil. Eğitim, insanın kendisine, vatanına ve insanlığa karşı bir bağıdır.