Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim ile ilgili söylenmiş sözler.

Eğitimle olacak şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.

Eğitimli ile eğitimsiz birbirinden ölü ile diri kadar farklıdır.

Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa Sevr gelir.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Hiç bir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.

Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Kemalist "Laiklik" dine saygılı, ama dinin siyasete karıştırılmasına karşıdır. Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

İnsan olarak yaşayabilmek için hava su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır.

Eğitimin kökleri acıdır, ancak meyveler tatlıdır.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.

Halkı eğitmek için üç şey gerekir: Okul, okul yine okul.

Eğitim, hayata hazırlık değil, başlı başına bir hayattır.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Eğitilmeyen kafalar düşünce üretemez.

Eğitimden çok daha pahalı olan tek şey bilgisizliğin sonuçlarıdır.

Hatalar, ekseriye en iyi öğretmendir.

İnsanlar öğretirken öğrenirler.

Eğitim, beden çalışmalarıyla, fikir çalışmalarını birbirleriyle yardımlaştırmaktır.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

Eğitim, mutlular için süs, mutsuzlar için bir sığınaktır.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Çalışanlarınızı öyle iyi eğitin ki istedikleri yere gidebilsinler; ama onlara öyle iyi davranın ki hiçbir yere gitmesinler.

Eğitim insanı hayata hakim kılmalıdır, mahkum değil. Eğitim, insanın kendisine, vatanına ve insanlığa karşı bir bağıdır.

Bırakın okuyalım ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

Duadan geri kalma; zamanla duanın bir çeşit eğitim olduğunu anlarsın.

Her eğitimli kadının bu Cumhuriyet'e borcu var.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile...

Dünyadaki en iyi eğitim, ustaları çalışırken izlemektir.

Eğitimi sıkı tut, onu bırakma, koru çünkü o senin yaşamındır.

Yüklendiğimiz görev ne kadar zor olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Zeka, tarla gibidir; ekilip bakılmak ister.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

Eğitim, okulda öğrenilenler unutulduktan sonra akılda kalanlardır.

Çocuklarınızı size benzemeleri için zorlamayın, çünkü onlar sizinkinden farklı bir zaman için yaratılmışlardır.

Eğitim, sosyal ilerleme ve reformun en temel köklü yöntemidir.

Eğitim geleceğin pasaportudur; çünkü yarın, geleceğe bugünden hazırlananların olacaktır.

Eğitim liderliğin anasıdır.

Ağır bir kapıyı, küçük bir anahtar açar.

Eğitimde ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi verenle alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olurlarsa netice o kadar memnuniyet verici olur.

Bu ülkede okullarda zorunlu "dün" dersi verilmeli, çabuk unutuyoruz.

Bir adamı eğitirsen; bir adamı eğitirsin. Bir kadını eğitirsen; bir kuşağı eğitirsin.

Bir çocuğu eğitmek için yapmanız gereken, ona okumayı öğretmek ve sonra rahat bırakmaktır. Bundan ötesi beyin yıkamaktır.