Vatan ile ilgili sözler

Vatan ile ilgili söylenmiş sözler.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."