Vatan ile ilgili sözler

Vatan ile ilgili söylenmiş sözler.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur. Unutulmamalıdır, bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman ATATÜRK; VATAN sana minnettardır.

Bir yurt, birçok aileden oluşan bir bütündür.

Milli hududumuz dahilinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak, mevcudiyetimizi muhafaza ederek, millet ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışalım.

Size kötülük eden düşmanlarınızı affediniz. Ancak vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden düşmanı asla affetmeyiniz.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Ya özgür vatan ya ölüm!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Benden çadırımı isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, eşimi isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalmaz!

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Vatan bir bütündür, bölünemez.

Ormansız vatan olmaz.

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Toprak, devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez.

Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.

Mümkün olsa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım! Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Vatana ihanetin nedeni olmaz. Er ya da geç bedeli olur.

Vatan sağlığa benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.