Vatan ile ilgili sözler

Vatan ile ilgili söylenmiş sözler.

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

Milli hududumuz dahilinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak, mevcudiyetimizi muhafaza ederek, millet ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışalım.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Vatan bir bütündür, bölünemez.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan saysinde kaimdir.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Size kötülük eden düşmanlarınızı affediniz. Ancak vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden düşmanı asla affetmeyiniz.

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman ATATÜRK; VATAN sana minnettardır.

Bir yurt, birçok aileden oluşan bir bütündür.

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Benden çadırımı isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, eşimi isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.

Ya özgür vatan ya ölüm!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalmaz!