Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal'ın söylemiş olduğu sözler.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Her dinde, her millette, her terbiyede, her medeniyette vatan sevgisi en büyük faziletlerden, en kutsal görevlerdendir.

Kılıç, iki el ile kullanılmaz.

Sevgi birden doğabilir, fakat birden geçmez.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Mümkün olsa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım! Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım.