Namık Kemal'ın vatan sevgisi ile ilgili sözleri

Namık Kemal'ın vatan sevgisi ile ilgili söylediği sözler

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Her dinde, her millette, her terbiyede, her medeniyette vatan sevgisi en büyük faziletlerden, en kutsal görevlerdendir.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Mümkün olsa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım! Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım.