Terbiye ile ilgili sözler

Terbiye ile ilgili söylenmiş sözler.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Kişi gülüşü ile terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha gereklidir.

Hiç bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.

Terbiyeni sıkı tut, onu bırakma, onu koru; çünkü o senin hayatın.

Soysuz adam terbiye ile insan olmaz.

Üç kişiyseniz; kalabalık çoğalmadıkça ikiniz gizli konuşmamalısınız. Çünkü bu hareket; üçüncünüzü mahsun eder.

Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

Terbiyedir ki, bir milleti hür, müstakil; şanlı, ali bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir milleti esrat ve sefalete terk eder.

Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır.

Bir insanı sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz...