Terbiye ile ilgili sözler

Terbiye ile ilgili söylenmiş sözler.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Kişi gülüşü ile terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha gereklidir.

Hiç bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.