Terbiye ile ilgili sözler

Terbiye ile ilgili söylenmiş sözler.

Terbiyedir ki, bir milleti hür, müstakil; şanlı, ali bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir milleti esrat ve sefalete terk eder.

Kişi gülüşü ile terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.

Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

Bir insanı sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz...

Üç kişiyseniz; kalabalık çoğalmadıkça ikiniz gizli konuşmamalısınız. Çünkü bu hareket; üçüncünüzü mahsun eder.

Hiç bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha gereklidir.

Soysuz adam terbiye ile insan olmaz.

Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.

Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır.

Terbiyeni sıkı tut, onu bırakma, onu koru; çünkü o senin hayatın.