Akıl ile ilgili sözler

Akıl ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

İnsan hayatını yükselten servet değil akıldır

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Aklını satılığa çıkar, şaşkınlığı satın al.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.