Akıl ile ilgili sözler

Akıl ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

İnsan hayatını yükselten servet değil akıldır

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Aklını satılığa çıkar, şaşkınlığı satın al.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Çiftçiler toprakla, doktorlar bedenle, bilge adam ise akılla ilgilenir.

Akıllı insanlar yapmak istedikleri tecrübeleri kendileri seçerler.

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır.

Bir akıl iyidir ama iki akıl dah iyidir.

İnsan akılla pir olur; saçı sakalı ağarmakla değil.

Kuşku koşmaktır aydınlıklara doğru. İnsan aklıdır eninde sonunda gerçeği bulacak olan.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren aklımdır.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

Akıllı kimse oturup kayıplarını düşünerek dövünmez, aksine zararlarını gidermeye çalışır.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Kalbin kendine özgü nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Akıl, ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalbi asla geride bırakamaz.

İnsan aklı sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.