Akıl ile ilgili sözler

Akıl ile ilgili söylenmiş sözler.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

İnsan hayatını yükselten servet değil akıldır.

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Aklını satılığa çıkar, şaşkınlığı satın al.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Çiftçiler toprakla, doktorlar bedenle, bilge adam ise akılla ilgilenir.

Akıllı insanlar yapmak istedikleri tecrübeleri kendileri seçerler.

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır.

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir.

İnsan akılla pir olur; saçı sakalı ağarmakla değil.

Kuşku koşmaktır aydınlıklara doğru. İnsan aklıdır eninde sonunda gerçeği bulacak olan.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren aklımdır.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

Akıllı kimse oturup kayıplarını düşünerek dövünmez, aksine zararlarını gidermeye çalışır.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Kalbin kendine özgü nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Akıl, ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalbi asla geride bırakamaz.

İnsan aklı sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

İnsana akıl dertlerinden kurtulsun diye verilmiştir.

Ne aklını beğenmeyeni gördüm, ne talihini beğeneni.

Bir adamın akıl derecesi, sorduğu sorudan anlaşılır.

Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir.

Aşk, akıllıların aklını alır, akılsızlara da akıl verir.

Aklın ve cesaretin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocuğun yüreği gibi olsun.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Gençlikte, güzellikte akıl arama.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Başarı, kişinin beyninin büyüklüğüyle değil, düşüncelerinin büyüklüğüyle belirlenir.

Akıllı insanların öğüde ihtiyacı yoktur, aptallar da ondan faydalanamazlar.

Herkes parçalara ayırabilir fakat parçaları birleştirmek çok daha güçlü bir beyin ister.

Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yararıma. Seversen hep kalbinde olurum. Nefret edersen hep aklında.

Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Akıllı olmak yeterli değildir; asıl mesele onu iyi kullanmaktır.

Akıl, ellerle tam olarak aynı güce sahiptir: o sadece dünyayı kavramaz, ayrıca onu değiştirir de.

Küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerdeyse yüreğini.

Zaman, aklı, olgunluğu öğrenmeyi, çalışabilmeyi ve hizmeti arttırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.

Aklın verdiği huzur, intikamın verdiği huzurdan bin kat iyidir.

Hakiki münevverlerin iki ana dayanağı vardır; biri akıl diğeri vicdandır.

Dünyada insanın, başarı kazanmasının iki yolu vardır: Kendi aklından faydalanmak ya da başkalarının akılsızlığından faydalanmak.