Akıl ile ilgili sözler

Akıl ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Aklını satılığa çıkar, şaşkınlığı satın al.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

İnsan akılla pir olur; saçı sakalı ağarmakla değil.

İnsan hayatını yükselten servet değil akıldır.

İslam'ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Aklın verdiği huzur, intikamın verdiği huzurdan bin kat iyidir.

Kuşku koşmaktır aydınlıklara doğru. İnsan aklıdır eninde sonunda gerçeği bulacak olan.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

İnsana akıl dertlerinden kurtulsun diye verilmiştir.

Akıllı insanların öğüde ihtiyacı yoktur, aptallar da ondan faydalanamazlar.

Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.

Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir.

Akıllı olmak yeterli değildir; asıl mesele onu iyi kullanmaktır.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Ne aklını beğenmeyeni gördüm, ne talihini beğeneni.

Akıl, ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalbi asla geride bırakamaz.

Akıllı kimse oturup kayıplarını düşünerek dövünmez, aksine zararlarını gidermeye çalışır.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren aklımdır.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Aklın ve cesaretin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocuğun yüreği gibi olsun.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır.

Çiftçiler toprakla, doktorlar bedenle, bilge adam ise akılla ilgilenir.

İnsan aklı sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

Aşk, akıllıların aklını alır, akılsızlara da akıl verir.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Kalbin kendine özgü nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsanlığın yükselmesi akıl ile olur. Akıl sahibi olan herkes, akıl hastalarına sahip çıkmalı ve onlara yadımcı olmalıdırlar.

Küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerdeyse yüreğini.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yararıma. Seversen hep kalbinde olurum. Nefret edersen hep aklında.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Dünyada insanın, başarı kazanmasının iki yolu vardır: Kendi aklından faydalanmak ya da başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Akıllı insanlar yapmak istedikleri tecrübeleri kendileri seçerler.

Bir adamın akıl derecesi, sorduğu sorudan anlaşılır.

Yasayı, bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Hakiki münevverlerin iki ana dayanağı vardır; biri akıl diğeri vicdandır.

Öfke ile beraber akıl da uçup gider.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

Gençlikte, güzellikte akıl arama.

Başarı, kişinin beyninin büyüklüğüyle değil, düşüncelerinin büyüklüğüyle belirlenir.

Herkes parçalara ayırabilir fakat parçaları birleştirmek çok daha güçlü bir beyin ister.

Akıl, ellerle tam olarak aynı güce sahiptir: o sadece dünyayı kavramaz, ayrıca onu değiştirir de.

Zaman, aklı, olgunluğu öğrenmeyi, çalışabilmeyi ve hizmeti arttırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.