Aydın ile ilgili sözler

Aydın ile ilgili söylenmiş sözler.

Geri kalmış bir ülke, kaybedecek hiç bir şeyi olmayan yarı aydınların istilası altındadır.

Hakiki münevverlerin iki ana dayanağı vardır; biri akıl diğeri vicdandır.

Gerçekleri söylemek ve yalanları açığa vurmak aydınların sorumluluğudur.