Bilgisizlik ile ilgili sözler

Bilgisizlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

İnsanlar bir şeyi anlamadıkları anda onu yanlış anlamaya başlarlar. Yanlış anlamaları bilgisizlikleri gizleme yöntemleridir.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Herkes cahildir, tek fark konuların farklı olmasındadır.

Dünyada her kötülük, genellikle bilgisizlikten gelir.

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir.

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir.

Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer. Üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar.

Hayvanlara karşı acımasızlık ne gerçek eğitim, ne de gerçek bilginlik ile bağdaşır.