İlim ile ilgili sözler

İlim ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bu günün ilmi, yarının teknolojisini doğurur.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.