İlim ile ilgili sözler

İlim ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bu günün ilmi, yarının teknolojisini doğurur.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus yeterli ilim ordusuna sahip değilse, eğitimde geriyse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

İlim bir hazinedir, anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükafat alır; Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.