İlim ile ilgili sözler

İlim ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus yeterli ilim ordusuna sahip değilse, eğitimde geriyse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.

İlim bir hazinedir, anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükafat alır; Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Bizi daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.

Bu günün ilmi, yarının teknolojisini doğurur.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.