İlim ile ilgili sözler

İlim ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bu günün ilmi, yarının teknolojisini doğurur.

Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur.

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.