Düşünce ile ilgili sözler

Düşünce ile ilgili söylenmiş sözler.

Çok konuştukça düşünce ölür.

Karar vermeden önce iyice düşün: karar verdikten sonra da düşünmeden harekete geç.

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleri ile belirler.

Sanatım düşündüğünü söylemektir.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığımız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Azla yetinmek bütün bilgeliklerin hocasızdır ve bizim için en güzel düşünceleri yaratır.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Satrançta olduğu gibi, hayattta da önceden düşünmek iyidir.

İnsanlar sadece düşündüklerini saklamak için konuşurlar.

Dost, önünde yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.

Düşünceni söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Yürürlükte bir tek medeniyet vardır. Akıl hürriyeti üzerinden gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran çağdaş medeniyeti!

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.

Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler, cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar.

Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.

Keşke düşüncelerim de kapansa, gözlerim kapanınca...

Karşı karşıya kaldığınız problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz, zira onlar mevcut düşünce yapınızın ürünleridir.

Bugün ne düşünürsen, yarın o olacaksın.

Biz, düşündüğümüz şeyiz. Benliğimiz düşüncelerimizle oluşur. Düşüncelerimizle dünyayı şekillendiririz.

Her şey düşünce biçimine bağlıdır. Düşünce her şeyin kaynağı, yön vercisi ve yaratıcısıdır. Eğer bir kimse kötü düşüncelerle konuşur ve davranırsa, acı onu, tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir koşum hayvanı izlemesi gibi takip eder.

Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Allah beterin beterinden saklasın derler. Bir de düşünenleri, gelin şuna düşünenleri demeyelim, düşünmeye çabalayanları hep öldürmüşler.

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez bir kuraldır.

Birşey bulanık görüldüğü zaman, daha kolay düşünülür.

Düşüncelerinizin idaresini elinize alınız. Onlarla her istediğinizi yapabilirsiniz.

Temiz elleri olan insanlarında kirli düşünceleri vardır.

İnsana büyüklük veren şey, düşünceleridir.

Yaşamınızın gidişatını değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz.

İhtiyaçlarımız, düşündüklerimizi ele verir.

İyiye yormak iyilik getirir, sen istedikten sonra karga da uğur getirir.

Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır.

Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi olanaksızdır.

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.

Gençliğinde ne düşünürsen yaşlılığında ona ulaşırsın.

İşine bağlı olan insanın kafasında düşünceler kendiliğinden doğar.

Sessizlik kişinin uyandığı yerdir. Ve gürültülü zihin ise kişinin uyuya kaldığı yerdir.

Düşündüğünü söylemekten korkmaya başlarsa bir kişi, düşünmekten de korkmaya başlar.

Düşüncelerimiz bizi yanlışa yöneltebilir ama vicdanımızın sesini dinlersek hiç bir zaman yanılmayız.

İnsanın kafasının içine kimsenin karışamaması çok güzel bir şey.