Köle ile ilgili sözler

Köle ile ilgili söylenmiş sözler.

Üç istek sizi başkalarının kölesi yapar: Sevilme isteği, beğenilme isteği, takdir edilme isteği.

Benim hizmet ettiğim yasalar küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider başka yasalar arardım.

Kölelere asla özgür olacakları kadar ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını verirler ki çalışmaya devam etsinler.

Uyuyan milletler ya ölür, ya da köle olarak uyanır!

Yoklansın kafası, mezarda her ölenin, farkı var mı bakalım, hükümdarla kölenin?

Düşüncelerini özgürce söylemeye cesaret edemeyen insan bir köledir.

Bütün erkekler özgür olarak doğdukları halde, nasıl oluyor da bütün kadınlar köle olarak doğuyorlar?

Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.

Geçmişteki tehlike insanların köle olmasıydı. Gelecekteki tehlike de insanların robot olma olasılığı.

Eldeki para hürriyetin aracıdır. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aracıdır.