Dost ile ilgili sözler

Dost ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Dost çok ağır bir vasıf, zamanla çok az kişiye yakıştığını anlıyorsun.

Dost, önünde yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

Sonsuza kadar konuşabileceğimizi hissettiğimiz insanlar en güzelleri.

Her dostun ölümü kayıptır; ama bu sevgiden kayıp anlamına gelmez; sevgi ölümle eksilmez, artar, büyür, yoğunlaşır, sıcaklaşır.

Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur.

Dostlarmız yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil.

Doğruluk dost kapısıdır.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder!

İyi dostu olanın, aynaya gereksinimi yoktur.

Tatlı dili olan insanların dostları her gün biraz daha artar.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

Dostunuz sizin hakkınızda her şeyi bildiği halde sizi sevmeye devam eden kişidir.

Arkadaşlar, insan ırkının insanı insan yapan parçasıdır.

Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama bu hasret, onu düşmanla birlikte görmekten daha kolaydır.

Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.

Çok az insan vardır ki; iyi talihli bir dostun başarılarını kışkançlık duymadan kutlayabilsin.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

Dostlarını iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa

Yalnızca eski dostlarımız her tür aptallığımızı hoşgörüyle karşılayabilir.

Eleştiren bir dost, insanı ilerletir.

Unutma, düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

Dostlar hayatın karşımıza çıkardığı tüm kötülüklerin önünde yıkılmaz bir duvar gibi dururlar.

Gerçek dostlar zor anlarımızda yardımımıza koşarlar, koşulsuzca...

Dostlar konuşmadan da anlaşabilir. Konu, konuşmak değil, konuşmaya ihtiyaç duyulmasıdır.

Dostluklara her zaman ihtiyacımız var. Tıpku su ve ateşe olduğu gibi.

Dost olmayı istemek hoş da, dostluk yavaş olgunlaşan bir meyvedir.

Dertler tanıdıklarımızı elediğimiz elekler gibidir. Elekten geçemeyecek kadar büyük olanlar dostlarımızdır.

Tüm engellerimi harika ayrıcalıklara dönüştürüp acılarımın karattığı ruhumu aydınlatanlar hep dostlarım oldu.

Dost vefalı olduktan sonra düşman ne yapabilir ki?