Dost ile ilgili sözler

Dost ile ilgili söylenmiş sözler.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder!

İyi dostu olanın, aynaya gereksinimi yoktur.

Doğruluk dost kapısıdır.

Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Eleştiren bir dost, insanı ilerletir.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

Tatlı dili olan insanların dostları her gün biraz daha artar.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama bu hasret, onu düşmanla birlikte görmekten daha kolaydır.

Dost çok ağır bir vasıf, zamanla çok az kişiye yakıştığını anlıyorsun.

Unutma, düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir.

Yalnızca eski dostlarımız her tür aptallığımızı hoşgörüyle karşılayabilir.

Dost, önünde yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur.

Sonsuza kadar konuşabileceğimizi hissettiğimiz insanlar en güzelleri.

Her dostun ölümü kayıptır; ama bu sevgiden kayıp anlamına gelmez; sevgi ölümle eksilmez, artar, büyür, yoğunlaşır, sıcaklaşır.

Dostlarmız yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

Dostunuz sizin hakkınızda her şeyi bildiği halde sizi sevmeye devam eden kişidir.

Arkadaşlar, insan ırkının insanı insan yapan parçasıdır.

Çok az insan vardır ki; iyi talihli bir dostun başarılarını kışkançlık duymadan kutlayabilsin.

Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.

Dostlarını iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa

Dostlar hayatın karşımıza çıkardığı tüm kötülüklerin önünde yıkılmaz bir duvar gibi dururlar.