Dost ile ilgili sözler

Dost ile ilgili söylenmiş sözler.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

İyi dostu olanın, aynaya gereksinimi yoktur.

Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder!

Dostluklara her zaman ihtiyacımız var. Tıpkı su ve ateşe olduğu gibi.

Doğruluk dost kapısıdır.

Dost olmayı istemek hoş da, dostluk yavaş olgunlaşan bir meyvedir.

Eleştiren bir dost, insanı ilerletir.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

Tatlı dili olan insanların dostları her gün biraz daha artar.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

Gerçek dostlar zor anlarımızda yardımımıza koşarlar, koşulsuzca...

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama bu hasret, onu düşmanla birlikte görmekten daha kolaydır.

Dost vefalı olduktan sonra düşman ne yapabilir ki?

Dost çok ağır bir vasıf, zamanla çok az kişiye yakıştığını anlıyorsun.

Unutma, düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını iyi bilir.

Tüm engellerimi harika ayrıcalıklara dönüştürüp acılarımın karattığı ruhumu aydınlatanlar hep dostlarım oldu.

Yalnızca eski dostlarımız her tür aptallığımızı hoşgörüyle karşılayabilir.

Dost, önünde yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

Akıllı bir adam, senin can düşmanın bile olsa cahil bir dosttan iyidir.

Çoğunlukla; insanın kendisinin değil, iyi günlerinin dostları vardır.

Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur.

Sonsuza kadar konuşabileceğimizi hissettiğimiz insanlar en güzelleri.

Her dostun ölümü kayıptır; ama bu sevgiden kayıp anlamına gelmez; sevgi ölümle eksilmez, artar, büyür, yoğunlaşır, sıcaklaşır.

Dostlarmız yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil.

Dar günümde dost düşman bell'oldu. On derdim var ise şimdi ell'oldu.

Gerçek dostunun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan hapse gir.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

Dostunuz sizin hakkınızda her şeyi bildiği halde sizi sevmeye devam eden kişidir.

Güneşin eriştiği ve erişmediği her yerde dostuz biz.

Çok az insan vardır ki; iyi talihli bir dostun başarılarını kışkançlık duymadan kutlayabilsin.

Dünya kadar paran olacağına konuşup anlaşabileceğin bir tek dostun olması daha iyidir.

Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.

Dostlarını iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa

Üç kişi ancak üç özel durumda belli olur: Bilge, öfke anında, Yiğit, savaş meydanında, Dost, İhtiyaç anında.

Dostlar hayatın karşımıza çıkardığı tüm kötülüklerin önünde yıkılmaz bir duvar gibi dururlar.

Dostlar konuşmadan da anlaşabilir. Konu, konuşmak değil, konuşmaya ihtiyaç duyulmasıdır.

Dertler tanıdıklarımızı elediğimiz elekler gibidir. Elekten geçemeyecek kadar büyük olanlar dostlarımızdır.

Bir düşmnı affetmek, bir arkadaşı affetmekten kolaydır.

Gerçek dostlar birlikte yalnızlığı ararlar.

Hiç kuşkusuz, en güçlü dostluklar zamana direnen ve değişmeyen dostluklardır.