Doğru ile ilgili sözler

Doğru ile ilgili söylenmiş sözler.

Doğru olanı yapmak için her zaman doğru zamandır.

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

Her şeye doğru demek aptallıktır; her şeye yanlış diyen de zorbadır.

Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.

Yıkmada bütün sahte belgeler geçerlidir, yapmada asla. Doğru olmayan yapıcı olamaz.

Doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın.

Körler memleketinde görmek suç sayılır.

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.

Bilmekle bilmemek arasında doğru düşünmek diye bir eylem vardır.

Yanlış üslup, doğru sözün celladıdır.

Kendi yolunda yanlış gitmek, başkasının yolunda doğru gitmekten iyidir.

Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.

Dürüstlüğün kurallara ihtiyacı yoktur. Dürüst bir insan bir şeyi kurallara uyduğu için değil, o şeyi yapmak doğru ve ahlaki olduğu için öyle davranır.

İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uyguladığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.

Hayat o kadar acımasız ki; bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir. Hayallerimizden bile.

Mükemmel biri olmanıza gerek yok, davranışlarınız sahte olmasın yeter.

Cümleler doğrudur, sen doğru isen, doğruluk bulunmaz, sen eğri isen.

Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Bunun için, doğru bildiğiniz şekilde yaşayın.

Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır.

Bir yengece doğru yürümesini asla öğretemezsiniz.

Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır, kafasızların umutları gerçekleşemez umutlardır.

Siyasette, doğru her zaman biraz geç söylenir.

Doğru adam yoksulun hakkını tanır, kötü adam tanıma nedir bilmez.

Doğru olan, haklı olandır.

Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.

Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.

Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.

Gerçek anlamda altüst edilmiş bir dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır.